Debattinlägg

”Sverige måste fortsätta stå upp för bättre djurskydd”

Publicerad

LIVSMEDEL · ”Vi kan höja standarden för djurvälfärd och prioritera en än större andel ekologiska livsmedel. Politiker på alla nivåer måste dock tydligt signalera att det är denna riktning vi vill se”, skriver World Animal Protection Sverige, Naturskyddsföreningen med flera.

Om debattörerna

Elisabeth Tjärnström
Sakkunnig, World Animal Protection Sverige
Johanna Sandahl
Ordförande Naturskyddsföreningen
Gunnela Ståhle
Vi Konsumenter
Bo Algers
Professor SLU

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

En majoritet av Sveriges kommuner ställer djurskyddskrav i upphandlingen. Det visar en ny undersökning gjord av World Animal Protection Sverige. Kommunerna anser att det går att höja standarden ytterligare i kommande upphandlingar.

Vad som efterfrågas är dock ett tydligare politiskt ledarskap i frågan.

Förra året uppgick den offentliga marknaden för livsmedel till närmare 9 miljarder kronor. Idag den 5 november samlas Sveriges livsmedelsupphandlare för en konferens där de ska diskutera vad som kan göras för att höja kvaliteten på den mat som köps in och underlätta möjligheten att ställa djurskyddskrav.

Det vi ser är ett ökat erfarenhetsutbyte, och kommuner och landsting som vågar gå före med att välja livsmedel som är tillverkade med höga standarder, till exempel vad gäller djurvälfärd. Detta är väldigt positivt, inte minst för svensk livsmedelsproduktion och de mervärden den representerar.

En ny enkätundersökning bland Sveriges kommuner om upphandling av mejeriprodukter visar att många kommuner vill ställa krav på god djurvälfärd. De upplever att det blir lättare och lättare att göra det.

Däremot pekar de på att det behövs tydliga politiska direktiv för att prioritera produkter med svenska mervärden som djurskydd och livsmedelssäkerhet, samt ekologiskt i upphandlingen. 55 % anger att detta är den främsta faktorn som avgör ambitionsnivån.

Ungefär två tredjedelar av kommunerna följer idag tidigare Miljöstyrningsrådets (numera Konkurrensverkets) baskriterier för mjölk. Det inkluderar krav på betestillgång för korna. En majoritet har redan idag en policy om att en viss procent av livsmedelsprodukterna ska vara ekologiska, vilket ger korna ännu längre betesperiod.

Detta ger tydliga signaler om att kommunerna vill välja livsmedel som går långt utöver EU:s lagstiftning. 80 % anser att de regelförändringar som nyligen gjorts, både i Sverige och på EU-nivå, kommer att underlätta.

Enligt undersökningen väljer många upphandlare redan idag ekologisk mjölk i stor utsträckning men efterfrågar ett bredare eko-utbud även på andra mejeriprodukter.

Rapporten “Ekologiskt i Offentligt Storhushåll 2012” från EkoMatCentrum, frågade sig varför det inte är fler svenska producenter som satsar på ekologisk produktion?

Även de hade nämligen konstaterat att efterfrågan och marknaden finns – men inte de svenska lantbrukarna.

Det finns en optimism inför framtiden att det kommer att vara möjligt att höja standarden för djurvälfärd och att prioritera än större andel ekologiska livsmedel i kommande upphandlingar. Politiker på alla nivåer måste dock tydligt signalera att det är denna riktning vi vill se i Sverige.

Vägen framåt innebär att:

• Regeringen slår fast i sin utlovade livsmedelsstrategi att goda djurvälfärdsstandarder är en förutsättning för en hållbar livsmedelsproduktion och att den offentliga upphandlingen ska styras mot det.

• Regeringen målstyr myndigheter och statliga bolag till att upphandla livsmedel med goda djurvälfärdsstandarder.

• Regeringen för en löpande dialog med kommuner och landsting för att förenkla val av livsmedel som har producerats med hänsyn till djurens välfärd.

• Landstings- och kommunpolitiker fattar beslut om inköpspolicys som slår fast att goda djurvälfärdsstandarder ska beaktas vid köp av livsmedel.

Sverige måste fortsätta vara ett föregångsland på djurskyddsområdet.

Detta för att vi bidrar till att höja standarderna för djurens förhållanden även utanför våra gränser – men framför allt för att vi på detta sätt står upp för en bra livsmedelsproduktion med bättre djurhälsa och välfärd.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.