Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP
Debattinlägg

”Rubrikerna borde vara svartare”

Ryssland ·

”Ingenting får oss att dra slutsatsen att det finns en antirysk stämning i svensk press. Tvärtom kunde kritiken mot Ryssland vara betydligt hårdare”, skriver Stefan Olsson.

Om debattören

Stefan Olsson
Chef Tankesmedjan Frivärld

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Om Rysslands propagandakrig gentemot EU-länderna och USA finns mycket att skriva och det finns verkligen ett behov av att företrädare för nyhetsmedierna är med i den diskussionen. Så långt har professor Elena Namli rätt i sin kritik på SVT Opinion av SVT:s intervju med den ryske statsvetaren Sergej Markov.

Att just SVT skulle vara en sämre rapportör än andra medier och naivt bidra till en antirysk stämning är dock en obegriplig slutsats att komma fram till.

På tankesmedjan Frivärld följer vi utvecklingen i östra Europa nära och ingenting av det vi har sett får oss att dra slutsatsen att det finns en antirysk stämning i svensk press. Tvärtom kunde kritiken mot Ryssland vara betydligt hårdare.

Markov är, som SVT:s Korrespondenterna skriver, ingen officiell företrädare för den ryska regeringen men ett bra exempel på en av flera propagandister som verkar med regeringens goda minne.

Det är viktigt att rapportera om dem eftersom deras vulgärnationalistiska retorik är ett allvarligt problem. Deras roll är inte bara att skrämma länder som Sverige och Finland från att gå med i Nato, utan att också tuta i ryska folket hur illa behandlat moder Ryssland är av USA och Europa.

En viktig del i Putins politik är att forma en ny nationalistisk berättelse om ett Ryssland som förnedrats efter kalla krigets slut. Det tal som Putin nyligen höll i Sotji är ett utmärkt exempel på detta som tyvärr inte fick tillräcklig uppmärksamhet i svenska medier.

Talet är en enda lång utläggning om hur illa USA har betett sig mot Ryssland och hur korkade de europeiska länderna är som spelar med. Det är istället som Ryssland som rättfärdigt och med mod stått upp för den internationella rättsordningen och försvarat folket på Krim mot den nya fascistiska regimen i Kiev.

Hela denna berättelse är trams rakt igenom och ignorerar uppenbara fakta som att Ryssland annekterat Krim i strid mot FN:s säkerhetsråd, vilket alltså är ett flagrant brott mot just den internationella rättsordningen.

Den ignorerar också sådana fakta som att det aldrig förekom rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter på Krim innan den ryska invasionen. Den ignorerar även det faktum att Ukraina är ett självständigt land som har rätt att underteckna vilka samarbetsavtal det vill utan att be sina grannländer om tillåtelse.

Visst går det att vara kritisk mot SVT:s Rysslandsrapportering, men i så fall är det för att redaktionen inte tar till ännu större och svartare rubriker än vad den gör. Utvecklingen i Ryssland går med rasande takt åt fel håll.

Förutom det krig man drivit fram i östra Ukraina bedriver Ryssland även ett omfattande propagandakrig mot de baltiska staterna. Därtill blir det allt svårare för den ryska oppositionen att verka fritt.

Ett av våra grannländer har förvandlats till en aggressiv diktatur. Det är mycket viktigt att SVT fortsätter att rapportera om detta.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.