Barnmorskan Ellinor Grimmark under en pressträff med stiftelsen Provita. Foto: Fredrik Persson/TT
Debattinlägg

”Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet”

Aborter ·

”Sverige har en skyldighet att organisera vården på ett sådant sätt att patientsäkerheten tillgodoses samtidigt som rätten till samvetsfrihet upprätthålls.”, skriver Ruth Nordström, Rebecca Ahlstrand och Helena D'Arcy.

Om debattörerna

Ruth Nordström
Chefsjurist Scandinavian Human Rights Lawyers, barnmorskan Ellinor Grimmarks juridiska ombud.
Rebecca Ahlstrand
Scandinavian Human Rights Lawyers
Helena D'Arcy
Ordförande Respekt

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I en debattartikel den 13 november skriver barnmorskan Helena Bergman att samvetsfrihet skulle hota patientsäkerheten. Ingen har ifrågasatt att Helena Bergman eller hennes kollegor gör ett bra jobb när de stöttar och hjälper kvinnor som väljer att genomgå en abort.

Om Bergman inte har några samvetsbetänkligheter till att “ge mediciner som stöter ut fostret”, så rör helt enkelt inte frågan om samvetsfrihet henne.

Frågan handlar om dem som, likt barnmorskan Ellinor Grimmark, inte kan tänka sig att avsluta ett litet barns liv, utan i stället har utbildat sig till barnmorska för att jobba på förlossningen och välkomna små liv.

Argument som att vårdpersonal som inte har samvete att utsläcka ett litet liv ”bör söka sig ett annat jobb” håller inte. Det råder akut brist på barnmorskor i Sverige i dag och vi vet av erfarenhet att individer med samvetsbetänkligheter väljer bort barnmorskeutbildningen på grund av aborterna, trots att deras största önskan är att vara med och hjälpa kvinnor i förlossningssituationer.

Vore det inte bättre om dessa personer kunde vara en resurs där de passar som bäst?

I det pågående rättsfallet om samvetsfrihet vid Jönköpings tingsrätt, har frågan aktualiserats. Barnmorskan Ellinor Grimmark har alltid drömt om att få bli barnmorska och att förlösa nya liv till världen. Hon har förlorat tre utlovade jobb på grund av att hon inte kan medverka till att utsläcka liv.

Fram till svenska domstolar avgjort saken, pendlar Ellinor till Norge, där hon är varmt välkommen att jobba enbart med förlossningsvård.

I Dagens Medicin den 10 oktober 2014 skriver en barnmorska som arbetat under 36 år att hon har ”hiskeliga minnesbilder” av de sena aborter hon varit med om tidigare, då barn aborterade i vecka 16 “kämpat och försökt andas under 5-15 minuter”.

Hon frågar Socialstyrelsen hur hon ska agera om hon på nytt tvingas utföra de sena aborterna – ”tvingas jag nu sluta jobba som barnmorska?”.

Hon skriver också: ”Eftersom det inte finns regler o bestämmelser om vad man ska ta sig till med ett foster som kämpar för livet, så lämnar man ju fostret att självdö i en rondskål eller ett bäcken. Fruktansvärt inhumant tycker jag.”

Barnmorskan konstaterar att det i djurskyddslagen finns tydliga regler för hur kattungar, hundvalpar och andra smådjur ska avlivas på ett sätt som inte medför ångest och smärta och frågar: ”Varför finns inga regler för hur man avlivar människofoster på ett humant sätt?”

Sverige har anmälts till Europarådets kommitté för sociala rättigheter bland annat för tillåtande av sena aborter där barnet överlever och kämpar för att överleva, samt för brott mot rätten till samvetsfrihet.

Sverige har en skyldighet att organisera vården på ett sådant sätt att patientsäkerheten tillgodoses samtidigt som rätten till samvetsfrihet enligt gällande internationella regler upprätthålls.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.