Foto: Evert Elzinga / AP
Debattinlägg

”Sexköpslagen behöver skärpas”

Sexköpslagen ·

”Förbudet mot köp av sexuella tjänster har gett en normerande effekt mot sexköp och motverkat etableringen av organiserad människohandel för sexuella ändamål i stor skala i Sverige”, skriver Ruth Nordström och Elise Lindqvist.

Om debattörerna

Ruth Nordström
Chefsjurist Scandinavian Human Rights Lawyers, barnmorskan Ellinor Grimmarks juridiska ombud.
Elise Lindqvist
Ledamot Scandinavian Human Rights Committe

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, gick nyligen ut i hård kritik mot och ”underkänner” den svenska sexköpslagen, genom att hänvisa till en studie som riksförbundet själv beställt.

Oscar Swartz skriver på SVT Opinion att RFSU är alldeles för försiktiga i sin kritik och att förbundet ger upp sina egna grundprinciper om fri sexualitet.

Vi delar inte Swartz syn att ”handel med sexuella tjänster handlar om upplevelser, inte försäljning av kroppar.” Vi anser dessutom att RFSU har fel i sin analys av den svenska sexköpslagen.

Förbudet mot köp av sexuella tjänster kom till som ett led i en rad åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Prostitution är tydligt relaterat till våld mot kvinnor och sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att bekämpa prostitution och människohandel.

Förbudet mot köp av sexuella tjänster har gett en normerande effekt mot sexköp och motverkat etableringen av organiserad människohandel för sexuella ändamål i stor skala i Sverige.

Det är oroväckande att RFSU nu närmar sig samma inställning som RFSL, som öppet förespråkar avskaffande av sexköpslagen och legalisering av prostitution.

Den svenska sexköpslagen har lyfts fram av Europarådet som ett positivt exempel för övriga länder i Europa.

José Mendes Bota, som fram till december förra året var Europarådets rapportör för våld mot kvinnor, jämför den svenska sexköpslagen och situationen i Sverige med andra länder i Europa som legaliserat prostitution, i sin rapport ”prostitution, människohandel och modernt slaveri i Europa”.

Alla europeiska länder påverkas av människohandel och det krävs en tydlig strategi för att bekämpa brotten.

Jämförelsen mellan länder där prostitution är lagligt, och där sexköp är förbjudet, visar att det är svårare att lämna prostitution och komma ur människohandel i de länder där prostitution är lagligt.

I Europarådets rapport konstateras att det finns en tydlig koppling mellan prostitution och människohandel, och att den svenska sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål.

Många människor i prostitution är offer för människohandel, och att minska prostitution är således avgörande för att bekämpa människohandel.

Juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers har initierat kampanjen ”Inte till salu!” som riktas till Sveriges justitieminister och berörda myndigheter med uppmaning till följande åtgärder:

  • Utvärdera sexköpslagen och lagstiftningen om människohandel. Skärp straffen och gör fängelse till minimistraff för den som köper sex av barn.
  • Inrätta center med juridisk rådgivning och hälsovård för människor i prostitution.
  • Erbjud exitprogram med rehabilitering för dem som vill lämna prostitution.
  • Tillämpa och genomför alla delar av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.
  • Introducera effektiva handlingsplaner för att hjälpa offer för människohandel.
  • Stärk samarbetet med Europol och öka personal- och ekonomiska resurser inom polismyndigheten och andra berörda myndigheter, för att bekämpa människohandel.
  • Engagera fler aktörer från civilsamhället.

I Sverige har cirka 5 000 anmälningar om sexköp gjorts sedan den svenska lagen infördes, men inga anmälningar har lett till fängelsestraff. Detta behöver förändras. Proportionerliga och avskräckande påföljder måste utdömas både för sexköp och människohandel.

Både sexköpslagen och lagen om människohandel behöver skärpas och rättstillämpningen behöver förändras.

Många mål faller på att beviskraven är för höga.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.