Foto: Solum Stian Lysberg
Debattinlägg

”Förbud gör sexarbetare mer utsatta”

Sexköpslagen ·

”Många som säljer sex känner sig jagade av polisen, dåligt bemötta, omyndigförklarade och trots att en inte gör något olagligt blir en behandlad som en kriminell”, skriver tidigare sexarbetaren 'Emma'.

RFSU har beställt en rapport som sågar sexköpslagen. Jag har själv sålt sex och välkomnar att RFSU lyssnar på vad vetenskapen säger i denna, i Sverige ideologiskt laddade, fråga.

Sexköpslagen hyllas ofta i medierna. Många hävdar att lagen skyddar oss som säljer sex.

Detta förvånar mig, tvärs om så gör lagarna det farligare, ensammare och mer utsatt att sälja sex.

Hur påverkar de svenska lagarna då oss som säljer sex? Många tänker: ”Men vadå, det är ju lagligt att sälja sex, det är inte den som säljer som kriminaliseras, så vad är då problemet?”

Problemen är mer komplexa än så, ja det stämmer att du får sälja sex, själva akten i sig är laglig för den som säljer men det är också allt du får göra.

Allt annat runt omkring medför stora risker och repressalier för den som säljer sex. För att förklara detta har jag gjort ett litet exempel och jämför frisöryrket.

Ja du får jobba som frisör, men dina kunder får inte klippa sig hos dig.

Du får jobba som frisör men du kan inte jobba hemifrån för då riskerar du att bli bostadslös och det spelar ingen roll om du hyr eller äger din bostad, din hyresvärd eller bostadsrättförening är skyldiga enligt lag att vräka dig om de får veta att du säljer klippningar i bostaden.

Du får inte ha en vän med dig om du tycker att det är farligt att klippa kunder helt ensam, din vän kan bli dömd för koppleri.

Du måste alltså klippa hår helt ensam utan säkerhet och kolleger för att inte riskera allvarliga fängelsebrott.

Du kan däremot klippa kunder på mörka bakgator utan att gripas, eller åka hem till kunder och klippa där. Du kan alltså arbeta som frisör på de absolut farligaste ställena utan att stoppas av samhället.

Det går också bra att spela in frisörfilmer mot ersättning, men tar du bort kameran är detta ett allvarligt brott för den som betalar.

Du får klippa hår, men inte starta frisörföretag. Eftersom frisör inte anses vara ett riktigt arbete finns inget fackförbund som verkar för dina rättigheter på jobbet, därmed har du inte heller samma arbetsrättsliga skydd som andra yrkesverksamma.

I den svenska debatten är många överens om att sexköpslagen har ökat stigmat för den som säljer sex.

Stigmatiseringen innebär att du kan bli av med vårdnaden om dina barn, inte för att du är en dålig förälder utan för att du tar betalt för att klippa hår.

Återigen, du gör inget olagligt när du klipper hår, men det kan ändå mycket väl vara en anledning till att sociala myndigheter tar dina barn ifrån dig.

Stigmat av att klippa hår kan också leda till att du förlorar annat arbete, ifall du bara är frisör på deltid. Du kan även förlora vänner, familj, bostad och hela ditt sociala liv.

För att återgå till den som säljer sex. Fördomar och dåligt bemötande av myndigheter kan göra att personer som säljer sex undviker kontakt med myndigheter, så långt som det bara är möjligt.

Sexarbetare undviker att testa sig regelbundet, eftersom vårdpersonalen kan fatta misstankar om vad du jobbar med och larma socialen.

Samma problematik finns i kontakten med polisen. Många som säljer sex känner sig jagade av polisen, dåligt bemötta, omyndigförklarade och trots att en inte gör något olagligt blir en behandlad som en kriminell.

Tre poliser sparkade en gång in min dörr när jag hade en kund, de skrek högt att de kom från prostitutionsenheten! Mina grannar hörde allt och jag tvingades flytta.

Jag förminskades och förnedrades när polisen omyndigförklarade mig. Ingen kund har någonsin fått mig att må så dåligt eller sett ner på mig på det sättet.

Hade jag behövt hjälp med något är polisen och prostitutionsenheten det sista ställena jag hade vänt mig till.

Kanske tänker du att det inte går att jämföra frisörer med personer som säljer sex, kanske har du rätt i det. Men exemplet visar att problemet med sexköpslagen är mycket mer komplexa än att fokusera på om själva akten, sexsäljandet i sig är lagligt.

Lagar som är till för att skydda ökar istället sårbarheten och gör det farligare, ensammare och mer utsatt att sälja sex.

Tyvärr handlar debatten sällan om vad som är bäst för den som säljer sex, utan om moral.

Istället för att diskutera moral borde fokus istället ligga på de mänskliga rättigheterna för att skydda den som säljer sex. Sexarbetares röster måste tas på allvar.

Rätten till hälsa och säkerhet måste alltid vara det viktigaste!

'Emma' heter egentligen något annat.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.