”UG visar varför narkotikapolitiken måste förändras”

UPPDRAG GRANSKNING · ”Uppdrag granskning bekräftar vår uppfattning om hur farligt spice är och att vi måste lägga om den svenska narkotikapolitiken. Vi vill se en avkriminalisering av droger”, skriver Gustav Nipe.

Gustav Nipe
Förbundsordförande Ung Pirat

Igår kväll visade Uppdrag granskning ett reportage om försäljningen av drogen spice. Programmet lyfter upp att tre personer som haft engagemang i piratrörelsen varit aktiva i försäljning av spice via en nätbutik.

Spice är en farlig drog som måste motarbetas då den leder till mycket olyckliga situationer för missbrukare och anhöriga.

Det är förstås smaskigt för ett tv-program att försöka koppla ihop ett politiskt parti med försäljning av droger, men dessa personers engagemang för våra politiska kärnfrågor har inget med spiceförsäljning att göra.

Vi varken kan eller vill kontrollera vad enskilda medlemmar, av många tusen, gör på sin fritid.

Vi förutsätter att våra förtroendevalda agerar föredömligt tills att motsatsen är bevisad. Ingen av de personer som nämns i programmet har i dag några förtroendeuppdrag i vår rörelse.

Uppdrag gransknings inslag visar däremot mycket tydligt varför Sveriges narkotikapolitik behöver revideras och anpassas. Den förbudslinje som nu råder riskerar att eskalera trenden med skadliga substanser på drogmarknaden.

Detta kan vi tydligt se med att substanser så som spice ökar på grund av att de kringgår förbud genom att ändra kemiskt innehåll, precis så som påpekades i Uppdrag granskning.

Sverige behöver en narkotikapolitik som bygger på skademinimering, och en tydlig väg att gå är att göra försäljning av spice ekonomiskt oförsvarbart för de individer som tjänar på nuvarande lagstiftning.

Att folk använder spice beror till stor del på att marijuana är olagligt. Spice är ett samlingsbegrepp för syntetiska droger som är designade att påminna om marijuana.

När en viss variant uppmärksammats av myndigheterna och narkotikaklassats släpper försäljarna denna och går vidare till nästa. Lagen tvingar dem helt enkelt att gå från ett marijuanasubstitut till ett annat.

Problemet är att vissa typer av spice har visat sig vara förenat med livsfara och flera ungdomar har på kort tid överdoserat drogen.

Hade innehav av marijuana, vetenskapligt testad i årtionden, varit avkriminaliserat hade svenska ungdomar inte gått över till att använda det farliga spice.

Efterfrågan på spice kommer då att sjunka vilket minskar även utbudet av drogen. När utbudet minskar blir det svårare för ungdomar att få tag på drogen.

I Nederländerna och Portugal har de skademinimeringsprincipen som ledstjärna. Principen handlar om en pragmatisk syn på missbruk.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. I Sverige dör betydligt fler av överdoser och dåligt knark än i de länder som arbetar skademinimerande. Med en narkotikapolitik baserad på denna princip räddas liv.

Vi pirater vill bekämpa missbruk, inte missbrukare. Därför anser vi att droger för personligt bruk måste avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den sakens skull legaliseras.

Missbrukare ska erbjudas stöd och vård för att komma ifrån sitt missbruk.

Om människor använder väldokumenterade droger, med kända bieffekter, slipper de riskera livet när de testar okända syntetiska droger som spice. En avkriminalisering menar vi räddar liv.

Med en avkriminalisering tror vi att färre användare få för sig att byta till de farligare och osäkrare alternativen från de beprövade, naturliga drogerna. Livsfarliga alternativ, som spice, kommer därmed minska radikalt på marknaden.

Vi vill se en avkriminalisering av droger.

Programmet i Uppdrag granskning bekräftar vår politiska uppfattning om hur farligt spice är och att vi fort måste lägga om den svenska narkotikapolitiken, annars kommer fler människor att fara väldigt illa.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.