Foto: Fredrik Sandberg / TT
Debattinlägg

”Miljöpartiet stoppar lastbilar och sviker miljön”

Publicerad

VÄGTRANSPORTER · ”Det djupt tragiska är att Miljöpartiets motstånd mot all form av transporter på väg helt saknar förankring i de kunskaper som finns om tyngre och längre vägtransporter”, skriver Anders Åkesson (C).

Om debattören

Anders Åkesson
Infrastrukturpolitisk talesperson (C)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Vägtransporterna i Sverige börjar bli ett eskalerande problem, av flera skäl. Så sent som nu i veckan rapporterade SVT om att illegala transporter strömmar in i landet och med det drabbas svenska åkerier hårt. Här har myndigheterna en fråga att omgående ta tag i.

Dessvärre gynnas inte svenska åkerier – eller för den delen miljö och näringsliv – av att regeringen nu avviker från den tidigare positiva linjen till tyngre och längre lastbilar som Socialdemokraterna stått upp för.

Det är illa nog att cabotage-systemet missbrukas, men det blir inte bättre av att Sverige som nation inte utnyttjar det tekniska försprång i fordons- och vägkonstruktion som vi faktiskt har.

Regeringen slarvar bort en teknikförbättring som kan göra svenska transporter kostnadseffektivare och miljövänligare.

I samband med en interpellationsdebatt nyligen, vacklade infrastrukturminister Anna Johansson (S) betänkligt och menade att ”ett antal frågeställningar måste klaras ut innan regeringen kan ta ställning”.

Därför är det nu högst oklart om något förslag om att tillåta 74 tons lastbilar istället för dagens 60 tons överhuvudtaget är att räkna med från regeringen.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna tvingats anpassa sig till det näst intill fundamentalistiska motstånd mot vägtransporter som frodas hos Åsa Romsons Miljöpartiet.

Det har sina avigsidor att det regeringsparti som konsekvent agerar stoppkloss för förslag som skulle ge rejäla och minst sagt välbehövliga miljövinster för vägtransporterna tillåts diktera villkoren för svenska vägtransporter. Miljöpariet stoppar lastbilar och sviker miljön.

Det är problematiskt av flera skäl. För Socialdemokraterna som lanserar en industrikansler och saluför sig som industrivänliga blir det ologiskt att man helt plötsligt tappar intresset för en åtgärd som skulle spara miljardbelopp för näringslivet och innebära väsentliga miljövinster för landet.

Kallar man sig Miljöpartiet blir frågan än mer ologisk. Tidigare erfarenheter visar nämligen att just större vägekipage har en bra potential att spara utsläpp. De tyngre lastbilarna har alltså potential att gynna så väl näringsliv som miljö.

Erfarenheterna från olika demonstrationsprojekt visar på minskad bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp per transporterad godsmängd, i vissa fall så mycket som 27 procent. Det är alltså högst remarkabla utsläppsminskningar som med mycket små medel skulle gå att ro i hamn.

Genom att tillåta tyngre transporter skulle nya fordon komma in i fordonsparken och leda till bättre avgasemissionsprestanda som helhet.

Den miljöbovshållning som den rödgröna regeringen anlagt i frågan om tyngre och längre lastbilar innebär att infrastrukturminister Anna Johansson (S) än en gång tvingas retirera från en tidigare positiv hållning för att nu istället agera dörrmatta för att tillfredsställa Miljöpartiets hunger på troféfrågor.

Vi har tidigare sett det hända med Förbifart Stockholm, därefter Bromma Flygplats och nu fortsätter den rödgröna regeringen att skapa kaos i infrastrukturfrågor.

En tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid kommer från transportsektorn och än idag drivs nära nio av tio transporter på fossila drivmedel. Samtidigt som utsläppen från personbilar minskat, så var utsläppen från tunga fordon 25 procent högre år 2013 jämfört med 1990 års nivå.

Denna utveckling kräver åtgärder som kan dämpa utsläppen från denna sektor. Att införa längre och tyngre lastbilar är en viktig sådan åtgärd. Därför är det obegripligt att regeringen, med Miljöpartiet som pådrivare, bromsar åtgärder för miljöförbättringar.

Av sin partikongress fastställda och rent ideologiska invändningar mot vägtransporter vill dock inte Miljöpartiet medverka till en sådan förbättring och Socialdemokraterna förefaller att glatt att dansa efter Åsa Romsons pipa i även denna fråga.

Det djupt tragiska är att Miljöpartiets motstånd mot all form av transporter på väg helt saknar förankring i de kunskaper som finns om tyngre och längre vägtransporter.

Därför är det beklagligt att man får ett så oskäligt inflytande över den förda infrastrukturpolitiken.

Det går ut över näringslivet och stoppar utsläppsminskningar. Helt i onödan.​

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Transporter

Mer i ämnet