Debattinlägg

”Rysk aggression kräver hållbar energiunion”

Energi ·

”Samtidigt som Ryssland begår allvarliga övergrepp mot civila värmer rysk gas hus i Tyskland och rysk olja driver bilar i Sverige. Av den svenska råoljeimporten under 2013 kom 40 procent från Ryssland”, skriver Fredrick Federley, Kerstin Lundgren och Rickard Nordin.

Om debattörerna

Fredrick Federley
Europaparlamentariker (C)
Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson (C)
Rickard Nordin
Energipolitisk talesperson (C)

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Energifrågan står högt på dagordningen just nu, då EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i dag presenterar Europas strategi för en gemensam energiunion.

I Sverige ska de energisamtal Alliansen och regeringen kom överens om i decemberöverenskommelsen inledas. Samtidigt uppträder en av Europas största energileverantörer, Ryssland, allt mer aggressivt.

Inte minst ser vi detta i Ukraina. Den ryska aggressionen kräver en hållbar energiunion i EU.

Energiunionen har potential att vara en viktig pusselbit för att åstadkomma en långsiktigt hållbar energiomställning i Europa. En omställning som i ljuset av Rysslands fortsatta agerande i omvärlden måste minska beroendet av rysk fossil energi och öka andelen förnyelsebart.

Det är oroliga tider i Europa och världen. Den ekonomiska krisen som svepte över kontinenten har övergått i en kris där arbetslösheten biter sig fast och unga tappar tron på framtiden.

Sverige står bättre rustade än de flesta europiska länder.

Men i detta oroliga Europa växer främlingsfientlighet och öppenheten mot omvärlden ifrågasätts. Det är inte bara politiska krafter längst ut på vänster- och högerkanterna som nu blickar mot Ryssland.

Vissa av Europas länder lockas av rysk energi och en mer auktoritär modell för hur ens länder bör utvecklas. Detta såg vi inte minst efter att Rysslands president Vladimir Putin besökte Ungern för att befästa landets redan stora behov av rysk gas.

Dessutom enades Putin och Ungerns premiärminister Victor Orban om att gemensamt investera i ett kärnkraftsprojekt i landet.

I tider då Ryssland uppträder allt mer auktoritärt och aggressivt, inte minst i Ukraina, så måste EU:s energi- och klimatambitioner ha en tydlig strategi som innebär minskat beroende av rysk fossil energi. Både för klimatet och för EU:s säkerhet.

Det är oroliga tider även för klimatet. 2014 var det varmast uppmätta året någonsin, och om knappt ett år vet vi om vi har lyckats få ett nytt globalt klimatavtal på plats.

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste prognos visar att vi globalt behöver minska utsläppen av växthusgaser med 40-70 procent till år 2050 för att den globala medeltemperaturen inte ska stiga mer än två grader. Enbart om vi agerar kraftfullt nu och de närmsta åren har vi möjlighet att klara detta mål.

Samtidigt som Ryssland begår allvarliga övergrepp mot civila värmer rysk gas hus i Tyskland och rysk olja driver bilar i Sverige.

Av den svenska råoljeimporten under 2013 kom 40 procent från Ryssland.

Ryssland är den största leverantören av olja och naturgas till EU, och importen av kol är även den stor. En tredjedel av den fossila energi som importeras till EU kommer från Ryssland, och hela 46 procent av naturgasimporten står Ryssland för.

Opålitliga handelspartners påverkar vår energisäkerhet. Ryssland har tidigare använt hotet om stoppade leveranser mot flera EU-länder.

Sverige har en historia av minskade utsläpp och har nu den högsta andelen förnybar energi i Europa. Men utsläppen av växthusgaser känner inga nationsgränser.

Det är viktigt med en ambitiös politik på EU-nivå för att tillsammans minska vårt fossilberoende och därmed vår klimatpåverkan.

Därför är EU-kommissionens förslag om en gemensam energiunion angeläget. För Centerpartiet är det uppenbart att vi måste bygga ett hållbart energisystem.

Det är inte bara den enda långsiktiga lösningen för klimatet, utan också det snabbaste sättet att göra oss mindre beroende av rysk gas och olja. Omställningen kan inte ske genom att ersätta ett fossilt alternativ med ett annat.

Vägen mot ett hållbart energisystem går via förnybar energi, energieffektivitet, ambitiösa mål och reformer för att skapa en inre marknad för energi i EU. Idag är vi inte i närheten av en gemensam europeisk energimarknad – på många håll är inte ens de nationella elnäten ihopkopplade.

En gemensam inre marknad för energi skulle bidra till att minska vårt beroende av rysk gas och olja, och i stället mer effektivt utnyttja vår energiproduktion och tillsammans dra nytta av de lagringsmöjligheter som finns för den förnybara energin.

Centerpartiet kommer verka både i riksdagen och i Europaparlamentet för att såväl den kommande energiunionen som de svenska energisamtalen tar steg i rätt riktning.

Viktiga steg mot ett Sverige och ett Europa som står världsledande inom förnybar energi och som en gång för alla kan bryta beroendet av fossil energi.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.