Volvo AB:s årsstämma i Lisebergshallen 2013.
Volvo AB:s årsstämma i Lisebergshallen 2013. Foto: TT
Debattinlägg

”SVT landar fel om mångfald”

Mångfald ·

”Det oroar mig att ordet mångfald omfamnats så okritiskt att det går att räkna svarta och vita i styrelser för att mäta halten av mångfald”, skriver Adam Cwejman.

Om debattören

Adam Cwejman
Ledarskribent GP

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

”Varifrån kommer du?” – frågan är lika harmlös som den är avslöjande.

I Sverige är upptagenheten med människors ursprung så allmängiltig att man finner den både bland de värsta rasisterna och bland välmenande journalister på SVT.

SVT har granskat de tio största börsnoterade styrelserna i Sverige. Syftet har varit att undersöka ”mångfalden”, eller bristen därav.

Säkert gott syfte, men oj så fel man landar.

Ursprunget och bilden av vad ursprunget betyder är stark i Sverige. Det räcker inte att vi har haft invandring i många decennier och att en betydande del av de med bakgrund i utlandet består av människor som i flera generationer bott i landet: vi betraktas ibland ändå som ”icke-svenskar”.

I undersökningen som SVT gjort spelar det ingen roll hur man som individ är, vilka erfaranheter, klass och social bakgrund man har.

I en granskning av ras, hudfärg och etnicitet upplöses allt det som gör oss till människor och vi reduceras till ursprung och gener.

Det oroar mig att ordet mångfald omfamnats så okritiskt att det går att räkna svarta och vita i styrelser för att mäta halten av mångfald.

Det finns något antropologiskt och djupt obehagligt med att människors etniska bakgrund kan mätas och räknas för att kunna skapa en bild av god eller dålig mångfald.

För vad säger egentligen vår etniska bakgrund om oss som människor och arbetstagare? Potentiellt väldigt mycket eller väldigt lite. Och i synnerhet säger det väldigt lite om huruvida vi tillhör en ”vit västerländsk norm” som SVT uttrycker det i reportaget.

Det finns här ett naturligt släktskap med den rasism som SVT aldrig skulle ta i med tång.

Detta är den ”välviljans rasism” som jag beskrev i boken med samma namn från 2012.

Båda fenomenen är deterministiska i det avseende att de utgår från att ursprunget av hävd avgör våra intressen, liksom vår identitet. Egenskaper som vi inte kan påverka blir våra huvudsakliga egenskaper.

Det är precis samma sak som den tidigare rasistiska strukturen gjorde, den uteslöt personer på grund av deras icke påverkbara drag. Nu ska vi i stället, baserat på samma tänkande, inkluderas för att korrigera bristande mångfald.

Menar jag att SVT gör sig skyldiga till rasism? Nej, inte ens implicit rasism. Men däremot ger de eldunderstöd till en rasistisk diskurs och tankefigur.

Sättet som SVT gör granskningen fördjupar den i Sverige alltför vanliga idén om etnicitet och ursprung.

I stället för att sträva efter en mer sammansatt och komplex bild av det nya Sverige och dess invånare så förstärker SVT bilden av ett binära vitt/icke-vitt svenskt/icke-svenskt motsatspar.

Tror man verkligen att resultateten av en rasgranskning blir mindre skadlig bara för att man har ett gott syfte?

Reportaget synliggör tydligt vilken kris SVT befinner sig i. Helt okritiskt har man genomfört ett reportage som befinner sig i en otroligt omdebatterad idétradition.

Man verkar helt missa den debatt som pågått i flera decennier i USA om raskategorier, värdet av etnisk kategorisering och mångfald.

En självkritisk och intelligent journalistik hade i stället börjat i andra änden och utforskat vad begreppet mångfald faktiskt betyder, om det säger något meningsfullt om oss som människor?

Om det finns risker med att använda sig av ett begrepp med rötter i 1800-talets antropologiska forskning? Eller huruvida människors etniska bakgrund faktiskt är avgörande för oss som människor?

Detta är frågor som SVT hade kunnat ställa i en granskning av mångfald och representation.

Men i stället levereras en färdigbakad värdering av situationen, färdigdefinierat problem, och det enda svaret som söks är hur mångfalden kan bättras. 

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.