Skolklass
Foto: TT
Debattinlägg

”Mansnormer leder till pojkars dåliga skolresultat”

Jämställdhet ·

”Mansrollen är begränsande och bygger på att inte kommunicera med ord, att inte visa eller prata om känslor, att vara fysisk och praktisk och att inte vara 'duktig'”, skriver Ida Östensson, Karen Austin och Roberth Maier Ericsson.

Om debattörerna

Ida Östensson
Ordförande jämställshetsstiftelsen Crossing Boarders
Karen Austin
Ledamot Feministiskt perspektiv, MUCF
Roberth Maier Ericsson
Författare och redakör

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Csaba Bene Perlenberg, vikarierande ledarskribent på Göteborgsposten, skrev den 8 mars en ledare med rubriken De förlorade pojkarna. I texten lyfter Perlenberg fram glappet mellan tjejers och killars betyg i dagens skola och skyller detta på feminismen.

Tidigare samma dag menade Perlenberg i ett inlägg på Facebook att 8 mars, internationella kvinnodagen, borde raderas ur kalendern eftersom alla, oavsett kön, har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och att ojämlikheten idag beror på att kvinnor och tjejer världen över begränsar sig själva.

Enligt honom är lösningen: ”go earn it and you'lldeserve it”.

Det är intressant att Csaba använder den retoriken gällande strukturell diskriminering och utsatthet som drabbar tjejer/kvinnor, när han bara några timmar senare låter publicera en ledare med rubriken De förlorade pojkarna – en text som alltså handlar om strukturell diskriminering av pojkar. Och inte nog med det: han gör feminismen till måltavla och hävdar att den är ansvarig för att problemen uppstått.

Vad det hela snarare handlar om är att mansrollen är begränsande och bygger på att inte kommunicera med ord, att inte visa eller prata om känslor, att vara fysisk och praktisk och att inte vara “duktig”.

Detta leder till att en anti-plugg-kultur växer fram och tjejerna i sin tur förblir de som ska göra bra ifrån sig, vara snygga och dessutom goda kamrater.

Forskning visar att tjejer är mer självkritiska och ställer mycket högre krav på sig själva än pojkar. På samma gång blir tjejers psykiska hälsa successivt sämre.

Detta kan bland annat förklaras med att tjejer får lära sig att de inte kommer att få något gratis utan måste prestera för att lyckas och därmed bli accepterade: “Go earn it and you’lldeserve it”, som Perlenberg formulerar det.

Vad vi vet idag är att tjejer utsätts för mer sexuella övergrepp och unga killar för mer fysiskt våld. En feministisk fråga blir då hur vi kan förmå fler killar och unga män att söka hjälp och vilja förändra sina beteenden.

Det är framförallt unga män som super, slåss och skiter i skolan och som egentligen är hjälplösa och fångade i förväntningar på hur en ska vara som ung man. Det krävs en speciell vilja och förmåga för att kunna stötta killar och män i sina sociala beteenden.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, släppte i januari 2015 rapporten Inget att vänta på, som bygger på resultat från Världshälsoorganisationen WHO och visar på HUR en ska jobba.

Det mest framgångsrika sättet att arbeta med förändring är att se, bemöta och benämna orättvisor.

Det som behövs för att få bukt med problemet är alltså mer feminism – inte mindre.

SVT Debatt

I kvällens program debatterar Ida Östensson och Csaba Bene Perlenberg jämställldhet och skola.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.