Ur Uppdrag gransknings program om Grums. Flera bekanta till Daniel Antonssen har tagit sitt liv. Foto: SVT
Debattinlägg

”De visar ingen medkänsla för ungdomarna i Grums”

Grums ·

”Företrädarna för 'Hela Sverige ska leva' visar inte med ett enda ord medkänsla eller engagemang för de människor som drabbats så hårt av den sociala misär som utanförskapet fört med sig för alltför många ungdomar i Grums”, skriver Joakim Lamotte och Nils Hanson

Om debattörerna

Joakim Lamotte
Journalist
Nils Hanson
Ansvarig utgivare Uppdrag granskning

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Om hela Sverige ska leva kan inte problem och missförhållanden förtigas.

Men företrädarna för organisationen som säger sig ha ett ”helhetsperspektiv på vad som behövs för att hela Sverige ska kunna leva” vill bara lyfta fram det positiva.

Så kan inte vi journalister arbeta. Vårt arbete är att söka sanningen så långt möjligt och att inte väja för det kontroversiella eller känsliga.

Programmet om Grums gav en dyster bild, men det var samtidigt en bild med glimtar av både hopp och framåtanda och med röster som framhöll det positiva med att leva i Grums.

Uppdrag granskning har de senaste åren i flera program skildrat de problem som avfolkningen av den svenska landsbygden fört med sig. Vi har gjort det utifrån vårt uppdrag att ge tittarna de kunskaper de behöver för att kunna ta ställning i viktiga samhällsfrågor.

Och den omvälvande förändring i de svenska samhället som nu pågår berör en stor del av den svenska befolkningen.

Vi ska ge tittarna information som de inte kan få någon annanstans. Ofta rör det sig om uppgifter som makthavare försöker dölja. Uppgiften om flyktingmottagandet är ett exempel på det.

Sven-Olof Berggren och Åsa Classon anklagar oss för att var fördomsfulla när vi i programmet berättar att inflyttarna till Värmland är flyktingar.

Den kritiken borde istället riktas mot de ansvariga på Region Värmland som av någon anledning valde att förtiga just detta faktum i den skriftliga prognosen för Värmlands framtida befolkning.

Och när regionrådet Tomas Riste medverkar i SVT:s Värmlandsnytt berättar han heller inte om detta, trots att han får frågan ”vilka är det då som ser till att vi blir fler?”.

På presskonferensen tonades den verkliga förklaringen ner. Där betonades gång på gång att befolkningsökningen beror på inflyttning från Norge, att det handlar om hemvändande svenskar som nu flyttar tillbaka till Sverige och Värmland.

Länsstyrelsen, som har koll på siffrorna, slår fast att ”flyktingmottagandet i Värmland har ökat avsevärt de senaste åren och den positiva befolkningsutvecklingen som Värmland haft de senaste åren beror just på detta.”

Varför var det så känsligt för Region Värmland att tala klarspråk på presskonferensen?

Självklart spelar det roll för Värmlands kommuner vilka det är som flyttar dit. Det handlar om att ha beredskap för boenden, en plan för integration och att få ut de här människorna i arbetslivet.

Att Region Värmland inte säger som det är obegripligt. Det är sådant agerande som leda till ökad misstro mot politiker och en negativ attityd mot den landsbygd man säger sig värna om.

Företrädarna för ”Hela Sverige ska leva” visar inte med ett enda ord medkänsla eller engagemang för de människor som drabbats så hårt av den sociala misär som utanförskapet fört med sig för alltför många ungdomar i Grums.

Det krävdes ett Uppdrag granskning för att problemen skulle komma fram i ljuset.

Det är så, och inte genom förskönande beskrivningar, ett samhälle kommer tillrätta med missförhållanden.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.