Till vänster överåklagare Marianne Ny, till höger wikileaksgrundaren Julian Assange. Foto: Roger Vikström / TT / Anthony Devlin / AP
Debattinlägg

”Hennes agerande skadar trovärdigheten för rättsväsendet”

Julian Assange ·

”Överåklagare Marianne Nys agerande skadar trovärdigheten för det svenska rättsväsendet. Att hon skulle tvingas åka till London var bara en tidsfråga”, skriver advokat Per E Samuelson som företräder Julian Assange i Sverige.

Om debattören

Per E Samuelson
Advokat

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Fallet Assange har varit i ett dödläge i över fyra år. I dag har överåklagare Marianne Ny ställt en begäran om Assanges samtycke till att förhöra honom i London och genomföra ett DNA-prov, så kallad topsning.

Det är för det första en stor seger för oss som har krävt i fyra år att det äntligen händer.

Vi har ända sedan hösten 2010 försökt få till stånd ett förhör med Assange. Det är en stor seger att överåklagare Marianne Ny nu gjort en helomvändning och krupit till korset efter fyra års dödläge.

För det andra får man inte bedriva förundersökning genom att göra ingenting. Den svenska rättegångsbalken innebär att förundersökningen måste föras framåt.

Man kan inte ha en förundersökning, som den mot Julian Assange, liggande öppen hur länge som helst.

Domstolen vill ha snabba avgöranden. Vittnen ska förhöras kort inpå händelseförloppet, inte fyra år senare som i fallet Assange. Det ligger i parterna staten, målsäganden och misstänktas intresse.

Detta har överåklagare Ny gravt brutit mot och därigenom åsamkat försämrad kvalitet på vittnesbevisningen.

Sedan är det så att åklagarens formella begäran är omgärdad av flera formaliteter, bland annat att de två länderna Storbritannien och Ecuador måste godkänna.

Engelsk lag kräver att Assange, i det här fallet den som ska förhöras inom ramen för regelverket om internationell rättslig ger sitt samtycke. Ecuador kommer också att få en framställan om tillstånd att genomföra åtgärderna på landets ambassad i London.

Vi är dock rädda att de formella kraven kan komma att ta lång tid eftersom inte vi utan länderna själva bestämmer det.

Överåklagare Marianne Nys agerande skadar trovärdigheten för det svenska rättsväsendet.

Jag har en bred exponeringsyta mot utländska media. Där kan man säga att utländska medier är väldigt frågande till den svenska rättsprocessen när ett dödläge kan pågå i fyra år. Många är förvånade över att Sverige som har rykte om sig att vara en rättsstat kan behandla personer så här hårt.

Jag är inte förvånad över dagens besked från överåklagare Marianne Ny, att hon skulle tvingas åka till London var bara en tidsfråga.

Det är väldigt svårt att förklarar varför all denna prestige. Man kan bara konstatera att det finns uppenbara prestigemässiga låsningar. Vi får vara glad att de löses upp.

Internationella påtryckningar har spelat en roll, men den svenska diskussionen har delvis förgiftats av media och vissa debattörer, till och med medlemmar i regeringen som ser det som ett svenskt fall.

De har inte sett att det är ett svårt läge där risken finns att min klient Julian Assange utlämnas till USA om han lämnar Ecuadors ambassad.

På det hela taget är min klient, som jag nyss talat med, glad att det händer något. Han ser fram emot att lämna sin version av händelserna.

Min klient ser fram emot att få sitt namn rentvått men kan inte dölja sin irritation över att processen legat still så länge.

Julian Assange vill att förhöret ska äga rum.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.