”Lotssystemet var en del av privatiseringsprojektet”

ETABLERINGSLOTSAR · ”Lotssystemet var en del av det stora borgerliga privatiseringsprojektet. Den borgerliga regeringen var så ideologiskt förblindade att de var beredda att blunda för kostnader, risker och varningsflaggor”, skriver Christina Höj Larsen (V) och Ali Esbati (V).

Christina Höj Larsen
Migrationspolitisk talesperson (V)
Ali Esbati
Arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)

Tidigare borgerliga regeringen bär ansvaret för den brottslighet och det skandalösa slöseri med skattepengar som nu avslöjas inom etableringslotssystemet. 

Det är uppenbart att det var viktigare för borgerligheten att låta privata företag sänka sina sugrör ner i våra offentliga kassor än att garantera en klok och varsam användning av våra skattepengar.

Undervägs har nyanlända lämnats i händerna på företag av mycket varierande kvalitet – och ibland till och med utsatts för hot och allvarlig brottslighet. Kombinationen av en ideologisk klockartro på marknadslösningar och en nedvärderande syn på arbetslösa, har som väntat visa sig bli samhällsekonomiskt mycket kostsam.

Hot, utpressning, mutor, människosmuggling, organiserad ekonomisk brottslighet, och bedrägeri. Det är svårt att föreställa sig att dessa misstankar rör verksamhet som finansierats av våra gemensamma skattemedel.

Ändå var det just sådana hårresande misstankar om allvarlig brottslighet i etableringslotssystemet som framkom i det PM från Arbetsförmedlingen som låg till grund för att samtliga avtal med etableringslotsar sas upp med omedelbar verkan för knappt en månad sedan.

I den granskning som idag presenteras i Expressen framkommer dessutom nya detaljer om vilket groteskt slöseri med skattemedel som lotssystemet visat sig vara: Det sämsta lotsföretaget har fått 19,8 miljoner kronor per ordnat arbete längre än 6 månader, åter andra har fått 13,2 miljoner kronor per arbete och det bästa – 774 000 kronor.

Pengarna hade behövts för effektiva arbetsförmedlande åtgärder som utbildning, praktik och validering.

Vänsterpartiet har sedan införandet av etableringsreformen varit mycket kritiska till systemet med privata etableringslotsar som skulle hjälpa nyanlända till arbete.

Lotssystemet var en del av det stora borgerliga privatiseringsprojektet med paralleller i jobbcoacher och i skolor, vårdcentraler och äldreomsorg i privat regi.

Det står nu helt klart att den borgerliga regeringen var så ideologiskt förblindade av sitt projekt att de var beredda att blunda för de kostnader, risker och varningsflaggor som snart dök upp.

För visst fanns det varningsflaggor under tiden. Systemet med jobbcoacher visade mycket tidigt på så stora brister att inte ens borgerligheten kunde blunda för dem vilket ledda till mindre justeringar.

Det som var uppenbart för oss andra – att samma problem fanns även i lotssystemet – ville den dåvarande regeringen dock inte kännas vid. Inte heller tog man avslöjanden om mutor till nyanlända för att välja lotsföretag eller den höga andelen klagomål på lotsföretagen från nyanlända på allvar.

Det ideologiska målet var viktigare: Privata sugrör skulle till varje pris sänkas ned i våra offentliga kassor.

Det skandalösa slöseriet med skattepengar som nu avslöjas i etableringslotssytemet är mer än enskilda fel som kan åtgärdas med bättre kontroller. Det är resultatet av ett ideologiskt drivet systemfel som sätter privatiseringsiver och ekonomisk vinst framför välfärd, kvalitet och effektivitet.

Det kan bara åtgärdas genom att återta kontroll över skattepengarna. I det arbetet fortsätter Vänsterpartiet leda vägen – inte minst genom de regler mot vinster i välfärden som nu ska tas fram.

Det är också helt nödvändigt med en ordentlig omläggning av såväl arbetsmarknadspolitiken som den ekonomiska politiken.

Arbetsförmedlingen måste bli det namnet antyder – inte den myndighet för upphandling, kontroll och bestraffning som alliansregeringen stöpte fram.

Och Sverige är i akut behov av omfattande samhällsinvesteringar för att fler jobb ska växa fram och människors kunskaper och kompetens ska tas tillvara.

Att den misslyckade högerregeringen är borta, är en nödvändig förutsättning för att det ska ske – men nu behövs också små och stora steg för en ny inriktning.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.