Debattinlägg

”Var är Dunkels vetenskapliga artiklar om skärmtid?”

Internet ·

”Jag sökte på PubMed där de flesta vetenskapliga artiklar som granskats finns med, men jag hittade inte E Dunkels. Inte heller har hon refererat till en enda vetenskaplig artikel som stödjer hennes teser”, skriver Hugo Lagercrantz.

Om debattören

Hugo Lagercrantz
Senior professor barnmedicin, KI

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Elza Dunkels är i en debattartikel hos SVT Opinionkritisk till att jag uttalat mig om barn och media.

Anledningen är att jag faktiskt blev ombedd av Sveriges Radio att kommentera småbarns skärmtittande.

Jag refererade till den amerikanska barnläkarakademins rekommendationer om att begränsa detta särskilt för de minsta barnen.

Eftersom mitt uttalande refererades alltför korthugget skrev jag en utförligare artikel för Svenska Dagbladet.

Dunkels beskyller mig nu för att vara emotionell och sakna kunskap inom alla möjliga områden som har med barn att göra.

Hennes viktigaste argument är att mina åsikter är förlegade.

Hon inkompetensförklarar inte bara mig utan också den amerikanska barnläkarakademin, som fokuserar just precis på skärmtid.

Jag blir naturligtvis nyfiken på att läsa Dunkels egna vetenskapliga artiklar inom området. Jag sökte därför på PubMed där de flesta vetenskapliga artiklar som granskats finns med, men jag hittade inte E Dunkels.

Inte heller har hon refererat till en enda vetenskaplig artikel som stödjer hennes teser.

Jag har angett flera artiklar både i Svenska Dagbladet och framförallt i Läkartidningen, som läsarna själva kan kontrollera och avgöra om mina argument är förlegade.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.