Foto: Skjutsgruppens hemsida / TT
Debattinlägg

”Skjutsgruppen är ideell och idéburen”

Publicerad

TRANSPORT · ”Vår rörelse praktiserar att dela lika eller att bjuda på skjuts, och det är helt förbjudet att bedriva någon form av vinstdrivande verksamhet. Hos oss är inga kunder, utan vänners vänner och deltagare”, skriver företrädare för Skjutsgruppen.

Om debattörerna

Mattias Jägerskog
Ordförande Skjutsgruppen
Malina Abrahamsson
Skjutsgruppen
Daniel Jägerskog
Skjutsgruppen
Pernilla Näsfors
Skjutsgruppen

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Vi förstår att det går snabbt ibland. Det verkar ha varit så när Svenska Taxiförbundet på SVT Opinion anklagade vår ideella samåkningsrörelse för att vara ett företag som bedriver svarttaxi.

Det är nämligen så långt ifrån sanningen som det går att komma och så obefogat att vi egentligen inte behöver skriva en längre debattartikel för att bemöta. Vi är en ideell samåkningsrörelse.

Under 2014 samarbetade vi med över 20 kommuner runt om i hela Sverige – helt på ideell grund. Vi är en miljörörelse som tillsammans med dessa kommuner ser till att nå kommunernas klimatmål med hjälp av civilsamhället.

Bland de 260 samåkningsgrupper som startats syns allt från grupper med arbetspendling, till fotbollslag och gemensam mathandling.

Vår rörelse praktiserar att dela lika eller att bjuda på skjuts, och det är helt förbjudet att bedriva någon form av vinstdrivande verksamhet inom skjutsgruppen.

Vi kan bara stå till svars för oss själva, och inte för andra som ni nämnt i er artikel.

Vi håller med er när ni skriver att “Svarttaxi är ett vedertaget begrepp för persontransporter mot betalning som utförs av privatpersoner och som använder sina egna privata fordon som inte är taxiregistrerade”.

Ni skulle också kunna lägga till att förarna hämtar upp andra privatpersoner och kör dem dit de vill.

Taxitrafiklagen är ännu tydligare: “Med taxitrafik avses trafik som bedrivs yrkesmässigt med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer.”

Vi är lika tydliga i våra användarvillkor: “Vi praktiserar delandet som princip, och inom vår rörelse får du inte ägna dig åt någon form av försäljning.”

Vi är en ideell icke vinstdrivande samåkningsrörelse. Vi är privatpersoner som delar lika eller bjuder på skjuts, och åker tillsammans i segelbåtar, bussar och bilar på sträckor vi ändå skulle åkt.

Hos oss är inga kunder, utan vänners vänner och deltagare.

Vi tror starkt på civilsamhällets roll i det offentliga rummet.

Vi är både ideella och idéburna och har därför i åtta år samarbetat med län, kommuner, företag och ideella organisationer utifrån vår grundläggande idé – att tillsammans dela eller bjuda på skjuts.

Denna idé genomsyrar allt vi gör – från den ideella föreningen som denna vecka har sitt årsmöte, till att alla deltagare i vår rörelse är lika värdefulla och välkomna att vara med i allt från utvecklingen av vår hemsida till att runt om i världen fira vår årliga Samåkningsdag. Förra året deltog sjutton länder.

I allt från att dela ett fordon till att föra rörelsen framåt så sker det på lika grund och tillsammans, eller som vi brukar säga “det går inte att samåka ensam”.

Vi förstår att det råkade bli ett missförstånd. Vi tror på en framtid där både offentlig och privat sektor samarbetar med civilsamhället i det offentliga rummet.

Vi tror på att “tillsammans” inkluderar även er. Alla behövs.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Transporter

Mer i ämnet