Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
Debattinlägg

”Självklar rättighet med antalsneutrala äktenskap”

Relationer ·

”Staten och politiker kan inte avgöra vilka som man blir kär i och bör heller inte avgöra hur många man vill gifta sig med”, skriver Öppna Moderater.

Om debattörerna

Jenny Edberg
Vice förbundsordförande Öppna Moderater
Marcus Sköld
Förbundsstyrelsen Öppna Moderater

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Nyligen röstade en majoritet på Öppna Moderaters förbundsstämma för att verka för införandet av antalsneutrala äktenskap.

Det heterosexuella, monogama äktenskapet har varit det allenarådande i västvärlden och det är först på senare tid som detta har börjat ifrågasättas.

Frågan om relationer med flera personer har dock länge varit aktuell i hbtq-communityt, detta är ingen nyhet för den insatte.

Den polyamorösa rörelsen, som är en del i hbt-communtityt, har under lång tid drivit rätten till förhållanden med fler personer än två.

Att viljan finns att reglera förhållandet i form av äktenskap är för många en naturlig följd av en relation.

Bevekelsegrunderna för att ta steget in i äktenskapet är dock lika många som antalet människor, men för många är det inte bara ett tecken på kärlek utan också ett sätt att reglera sin egendom, ibland i förhållande till parets barn, gemensamma som egna.

Oavsett vari bevekelsegrunderna består för att ingå äktenskap ska inte staten, så länge den reglerar äktenskap, diskriminera någon form av relation.

Dock är det viktigt att påpeka att vi ser det som en självklarhet att äktenskap ska ingås frivilligt oavsett om det är med en eller flera personer. Allt vad tvång heter vill Öppna Moderater å det skarpaste fördöma, därför vill vi se att straffpåföljden skärps beträffande tvångsäktenskap.

Samhället bör vara inkluderande för alla människor. Ingen i Sverige ska behöva uppleva utanförskap i sin vardag.

Sverige erkänner redan idag polygama äktenskap när människor som flyttar till Sverige tidigare gift sig i ett annat land. Men man tillåter inte att folk gifter sig med mer än en person innanför landets gränser. Detta är en inkonsekvens som bör rättas till.

Vi vill dessutom peka på en skillnad mellan det som vanligen kallas månggifte och ett antalsneutralt äktenskap, som vi ser det.

Vid månggifte finns det inte nödvändigtvis en acceptans mellan alla parter att månggifte ska ske, och med vem. Vid antalsneutralt äktenskap så är alla inblandade parter överens om att äktenskap är det rätta för dem.

Staten och politiker kan inte avgöra vilka som man blir kär i och bör heller inte avgöra hur många man vill gifta sig med.

Lagstiftning skapar normer som stänger ute individer från kärleken. Därför bör äktenskapslagstiftningen förändras till att bli antalsneutral. Detta är ur ett liberalt perspektiv en självklar rättighet.

Många har förfasat sig över att vi stöder antalsneutrala äktenskap eller månggifte som många benämner det.

Vi säger till dem att lyfta blicken över sina egna småborgerliga preferenser, eftersom politik handlar om att vilja förändra samhället på ett principiellt plan och för oss handlar det om att ge människor makt att forma sina liv i den riktning de själva vill.

Kärleken ska vara öppen för alla, inte endast för dem som älskar enligt samhällets normer.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.