”Sanandajis kritik – en gammal verklighet”

MIGRATION · ”Vi har varit noggranna med att förtydliga att vi med 'högutbildad' syftar på eftergymnasial utbildning. Påståendet från Sanandaji om att det i dag skulle röra sig om korta yrkesutbildningar saknar grund”, skriver Lena Pettersson, Johan Ekman, Kenneth Ulander och Ulf Johansson.

Lena Pettersson
Reporter SVT Nyheter
Johan Ekman
Researcher SVT Nyheter
Kenneth Ulander
Researcher SVT Nyheter
Ulf Johansson
Ansvarig utgivare SVT Nyheter

Forskaren Tino Sanandaji kritiserar vår rapportering om högutbildade syrier. Men han utgår från gammal statistik som delvis bygger på en enkät med 40-procentig svarsfrekvens.

Det var på SVT Opinion som Tino Sanandaji i fredags anklagade oss för att vara manipulativa i vår rapportering om högutbildade syrier.

Han framhöll att Statistiska centralbyrån (SCB) har utrett nyanländas utbildningsnivå och att denna statistik inte överensstämmer med de uppgifter SVT Nyheter publicerade i förra veckan – att en tredjedel av de nyanlända syrierna är högutbildade.

I SCB:s rapportUtbildningsbakgrund bland utrikes födda” redovisas utbildningsnivå för nyanlända åren 2009 till och med vårterminen 2013. Men rapporten missar i stor utsträckning syrierna.

I Migrationsverkets statistik för beviljade uppehållstillstånd ser man att antalet syrier var 183 år 2011, 5152 år 2012 och 12 540 år 2013. År 2014 beviljades 17 601 uppehållstillstånd till syriska flyktingar.

Det innebär att SCB:s undersökning förbiser nästan 50 procent av de syriska uppehållstillstånden.

År 2013 inkom 71 procent av samtliga asylansökningar från syrier under tidsperioden september till och med december. Vad hände då i september 2013?

Migrationsverket beslutade att samtliga personer som kan bevisa sin syriska nationalitet får uppehållstillstånd i Sverige på grund av den allvarliga situationen i Syrien.

SCB:s rapport beskriver alltså en annan verklighet än den vi ser idag.

Ett annat skäl att inte använda SCB:s siffror är att de baseras på en enkät med 40-procentig svarsfrekvens. Tillförlitligheten i en undersökning med en svarsfrekvens under 50 procent kan ifrågasättas.

SVT Nyheters policy är att generellt inte publicera resultat från undersökningar med så låg svarsfrekvens.

Hos Arbetsförmedlingen (AF) finns statistik om syriers utbildningsnivå som är både mer aktuell och mer heltäckande än den Sanandaji utgår ifrån.

Vi har varit noggranna med att förtydliga att vi med ”högutbildad” syftar på eftergymnasial utbildning. Precis som Sanandaji själv tar upp har vi utgått från den uppdelning som AF använder sig av.

Och AF:s statistik talar sitt tydliga språk: av samtliga syrier inskrivna i etableringsuppdraget 2014 hade 37 procent en eftergymnasial utbildning. 31 procent av syrierna hade en eftergymnasial utbildning på två år eller längre.

Påståendet från Sanandaji om att det i dag skulle röra sig om korta yrkesutbildningar saknar därmed grund.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.