Pensionärer
Foto: TT
Debattinlägg

”Skamligt att regeringen inte prioriterar äldre”

Äldreomsorg ·

”Människor som har arbetat, betalt skatt och tjänat vårt land under ett helt liv har rätt att få ett tryggt boende på ålderns höst. Det är orimligt att man nästan ska behöva vara döende för att få en plats på ett äldreboende”, skriver Carina Herrstedt (SD) och Per Ramhorn (SD).

Om debattörerna

Carina Herrstedt
Riksdagsledamot Socialutskottet (SD)
Per Ramhorn
Riksdagsledamot Socialutskottet (SD)

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Vi Sverigedemokrater arbetar för att Sverige ska vara världens tryggaste land att åldras i. Ett land där alla äldre ska ha en värdig och meningsfull tillvaro.

Därför anser vi att det är mycket oroväckande att fyra av tio kommuner har brist på äldreboenden såsom framgår av en rapport ifrån Boverket som SVT Nyheter i veckan rapporterade om.

Det är en mycket oroande utveckling att chansen att få en plats på äldreboende har minskat så drastiskt. Vi Sverigedemokrater arbetar för att alla äldre med behov ska få en plats på ett boende.

Förra Alliansregeringen genomförde satsningar på investeringsstöd till kommuner för att få igång byggandet av särskilda boenden och trygghetsbostäder.

Detta har dock visat sig vara långt ifrån tillräckligt då antalet platser inom äldreboenden istället har minskat konstant under de senaste åren, en minskning med hela 28 000 platser mellan 2000-2012.

Äldreomsorgen är en kommunal fråga och det hävdas att antalet platser ute i kommunerna har försvunnit på grund av minskad efterfrågan till följd av att fler äldre själva väljer att bo kvar hemma.

Självklart är det positivt om fler äldre känner att de klarar av att bo hemma och vill fortsätta att göra det med hjälp av hemtjänst. Fast det finns ingen nationell statistik över hur många som ansöker om plats på äldreboenden och som inte får en plats beviljad.

Det är just detta mörkertal som oroar oss och att antalet äldreboenden inte förefaller att räcka till ens till de som har behov av det och vill få en plats.

Det är orimligt att man nästan ska behöva vara döende för att få en plats på ett äldreboende.

Möjligheten att få en plats på ett äldreboende varierar också mellan landets kommuner vilket är olyckligt. Vi Sverigedemokrater vill att alla ska ha samma möjligheter att få vård och hjälp oavsett var i landet man bor.

Därför föreslog vi i vår budget för 2015 ett särskilt riktat investeringsstöd för att få till stånd en kraftig ökning av antalet trygghetsboenden för de äldre som inte längre kan klara sig på egen hand men som inte anses vara tillräckligt hjälpbehövande för att få plats på ett särskilt boende.

Syftet var att öka förutsättningarna för byggandet av fler äldrebostäder. Vi kombinerade vårt förslag med krav på att trygghetsboendena skulle utformas för att bryta ensamhet och skapa en högre grad av gemenskap.

Vi vill också att investeringsstödet utvidgas till att omfatta ombyggnad av befintliga bostäder i särskilda boendeformer.

Våra förslag är ett steg på vägen, mer kan säkert behöva göras.

Den rödgröna regeringen har däremot dragit ned Alliansens satsningar på investeringsstöd till kommuner utan att komma med några egna förslag.

Det är skamligt att regeringen inte prioriterar de äldre och att de kan få en trygg boendemiljö. Detta är inget annat än ett stort svek mot Sveriges äldre som har varit med och byggt upp den svenska välfärden.

Om regeringen kan uppmana Sveriges kommuner att bygga bostäder till nyanlända så vore det en skandal om man inte kan bygga tillräckligt med äldreboenden.

Människor som har arbetat, betalt skatt och tjänat vårt land under ett helt liv har rätt att få ett tryggt boende på ålderns höst.

Politik handlar om prioriteringar, vi Sverigedemokrater väljer att satsa på de äldre – det är vi skyldiga dem.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.