Båtflyktingar. Foto: Carmelo Imbesi / AP
Debattinlägg

”Ta första stegen mot fri invandring”

Asyl ·

”Asyl är inte snällhet – det är en mänsklig rättighet. Utvecklingen mot en fri migration sker inte av sig själv. Vi gröna har en skyldighet att föra arbetet framåt”, skriver Carolina Bruseman, Mårten Roslund, Aida Badeli och Petra Elf.

Om debattörerna

Carolina Bruseman
Välfärdspolitisk talesperson, Grön Ungdom
Mårten Roslund
Ekonomisk-politisk talesperson, Grön Ungdom
Aida Badeli
Kongressombud Grön Ungdom
Petra Elf
Kongressombud Miljöpartiet, Göteborg

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Det räcker inte att bara prata om ökad rörlighet och fri migration; vi måste vara ett parti som gör skillnad på riktigt. På kongressen i juni har Miljöpartiet chans att ta konkreta steg mot en värld utan gränser.

Att flytta bevisbördan från den asylsökande till Migrationsverket är en nödvändig utveckling av partiets migrationspolitik. Partistyrelsen har fegat ur och yrkar avslag till förslaget för att inte förarga Socialdemokraterna.

Nu måste medlemmarna ta ställning i rätt riktning.

En viktig byggsten i vår gröna ideologi är solidariteten med världens alla människor. Idag ställer samhället krav på att den som flyr till Sverige ska kunna bevisa för myndigheterna att hen har rätt att stanna här.

Det är självklart för oss att detta måste få ett slut. Det är inte rimligt att den enskilda ska behöva bevisa att landet hen flytt från är osäkert. Tvärtom borde det ligga på Migrationsverkets bord att bevisa om människor som flyr till Sverige saknar skyddsbehov och tryggt kan återvända till avreselandet.

Dagens system innebär en enorm osäkerhet för den som flyr, men det skapar också stort psykiskt lidande. Den som precis kommer från krig och tortyr ska inte välkomnas till Sverige med misstänksamhet och krav på att bevisa exakt hur hen blivit torterad.

I stället måste myndigheterna tillhandahålla de rätta förutsättningarna för individer att bearbeta det som hänt och rehabiliteras in i studier, praktik och arbete. Det är ett mänskligt bemötande – men också ett sätt att bygga ett starkt och arbetande samhälle.

När Tobias Billström (M) ber om tacksamhet från människor som sökt skydd i Sverige är det tydligt att synen på asyl som snällhet lyser igenom.

Att ställa krav på tacksamhet är lika orimligt som att ställa krav på asylsökande att bevisa att de är homosexuella eller att de har åsikter som avreselandets regim inte accepterar.

Asyl är inte snällhet – det är en mänsklig rättighet.

Utgångspunkten är förstås att mänskliga rättigheter gäller alla. Kraven på bevis bör riktas mot den som vill frångå en sådan enkel princip. Därför ska det vara upp till Migrationsverket att fastslå att det inte föreligger skyddsbehov.

Utvecklingen mot en fri migration sker inte av sig själv. Vi gröna har en skyldighet att föra arbetet framåt.

Varje gång chansen ges måste vi göra det enklare för människor att påbörja ett liv i Sverige.

Genom att flytta bevisbördan från den asylsökande till Migrationsverket tar vi ett nödvändigt steg mot en värld utan gränser. Därför uppmanar vi alla medlemmar att rösta ja till förslaget på Miljöpartiets kongress.

Vi måste våga stå för våra gröna värderingar – även när det sticker i ögonen på andra partier.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.