Foto: Fredrik Sandberg / TT
Debattinlägg

”Vi riskerar att vakna upp till en värld vi var med och förstörde”

Miljö ·

”Förändring är nödvändig och det är nu den måste ske för att den negativa trenden ska kunna brytas i tid. Annars riskerar vi att alltför snart vakna upp till en värld som vi själva var med och förstörde”, skriver Gudrun Schyman.

Om debattören

Gudrun Schyman
Partiledare Feministiskt Initiativ

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Dagens klimatkris handlar om mer än finansiella frågor – den är också en konsekvens av hur vi lever och konsumerar. Kunskapen och tekniken för att skapa ett hållbart samhälle finns redan.

Men det måste bli lättare för privatpersoner att fatta de beslut som är mest hållbara. Vår överkonsumtion har lämnat djupa sår i både miljö och klimat och hotar framtida generationers överlevnad och välfärd.

Det är vi i västvärlden som bär det största ansvaret. Även fast tongångarna ibland låter annorlunda hos både politiker och företag är Sverige just nu lång ifrån en god representant för en hållbar miljöpolitik.

Vi har ännu inte uppnått majoriteten av de 16 miljömål som riksdagen satt upp, samtidigt som regeringen fortfarande vacklar i frågan om det statliga bolaget Vattenfalls brunkol i Tyskland. En verksamhet som släpper ut enorma mängder koldioxid – långt mer än alla svenska transporter, industrier och hushåll.

Att utvecklingen går åt fel håll blir ännu tydligare om vi tar hänsyn till våra ekologiska fotavtryck utanför landets gränser. Enligt Naturvårdsverket har andelen utsläpp som sker i andra länder orsakad av svensk konsumtion ökat med 50 procent de senaste 20 åren. 

Siffrorna ger en mer rättvis bild av Sveriges miljönota, än att som i dag bara titta på utsläpp från produktion, och visar att vi har en lång väg kvar att gå.

Feministiskt initiativ är djupt oroade över att regerings- och oppositionspartierna i riksdagen inte gör tillräckligt för att skapa hållbara alternativ. Sverige måste agera nu innan det är försent – vi har varken råd eller tid att kompromissa oss ur klimatkrisen.

På vår partikongress i februari beslutade vi om att driva en helt ny miljöpolitik. Här är några punkter ur Feministiskt initiativs politik för att skapa en planet som nästa generation kan leva på.

  • Sverige måste minska sina växthusgasutsläpp till nära noll innan år 2030.
  • En skatt på växthusgaser från matvaror bör införas för att minska konsumtionen av kött och andra varor med tung miljöbelastning.
  • En kraftigt höjd koldioxidskatt och att koldioxidskatter bör införas inom samtliga relevanta sektorer.
  • AP-fonderna måste skrivas om så att investeringar sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till uppsatta klimatmål.
  • Offentlig upphandling används som ett verktyg för att minska konsumtionen av varor med tung miljöbelastning.
  • All offentlig verksamhet ska fasa ut sitt ägande i fossila energibolag senast år 2020.
  • Sverige måste uppmärksamma utsatta och marginaliserade gruppers situation vid naturkatastrofer och göra dessa till aktörer i återuppbyggandet av sina egna samhällen.

En feministisk värld är en hållbar värld där vi inte konsumerar mer resurser än de som vår planet kan producera.

Trots lagstiftning och internationella överenskommelser är det redan marginaliserade grupper som får betala priset för vår överkonsumtion. Ofta i from av naturkatastrofer, skövlade marker och omänskliga arbetsförhållandet.

Dagens klimatkris handlar inte bara om finansiella frågor utan är en konsekvens av hur vi lever och konsumerar. Miljöansvaret ska förknippas med efterfrågan på varor, oavsett var de tillverkas.

Kunskapen och tekniken för att skapa ett hållbart samhälle finns, men både politiker och producenter måste göra det lättare för privatpersoner att fatta de beslut som är mest hållbara.

I längden kommer det att ge ökad livskvalitet för fler, men det kräver också en ändrad syn på vad livskvalitet innebär.

Förändring är nödvändig och det är nu den måste ske för att den negativa trenden ska kunna brytas i tid. Annars riskerar vi att alltför snart vakna upp till en värld som vi själva var med och förstörde.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.