Foto: Hasse Holmberg / TT
Debattinlägg

”Bygg fler bostäder, framför allt hyresrätter”

Bostad ·

”Bostaden är en social rättighet och hyresgästen bor i sitt hem, vilket är något helt annat än att konsumera en vara”, skriver Simon Safari.

Om debattören

Simon Safari
Ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I en debattartikel SVT Opinion skriver Henrik Tufvession,Fastighetsägarna Stockholm, att bostadssituationen i Stockholm är ohållbar. Givetvis håller vi på Hyresgästföreningen region Stockholm med om detta. Det är i lösningarna på den ohållbara situationen som våra åsikter går isär.

Medan Tufvesson, föga förvånande, predikar att höjda hyror – det vill säga ökade vinster för fastighetsägare – är lösningen menar vi att fler bostäder är en bättre bot mot bostadsbristen.

Fastighetsägarna pratar om oss hyresgäster som ”kunder”, och försöker ge sken av att bostaden är en vara som vilken annan vara som helst. Men där har de fel.

Bostaden är en social rättighet och hyresgästen bor i sitt hem, vilket är något helt annat än att konsumera en vara.

Det är cyniskt att påstå att bostaden är en vara med ett pris som ska regleras av efterfrågan när det i själva verket handlar om ett lagstadgat hyressättningssystem som ger båda parter likvärdiga villkor i förhandlingarna.

Vi frågar oss hur Fastighetsägarna egentligen tar ansvar för sitt uppdrag som förhandlingspart, när organisationen samtidigt arbetar för att avskaffa nuvarande hyressättningssystem? Det är ett ohållbart agerande.

I vår rapport visar vi på vad som skulle ske om det nuvarande hyressättningssystemet slopas och fria hyror införs, det som de facto skulle bli konsekvenserna av den ”avtalsfrihet” som Fastighetsägarna förordar.

Konsekvenserna skulle bli kraftiga hyresökningar, antalet bidragstagare skulle öka markant, dagens fastighetsägare skulle bli de stora vinnarna och hyresgästerna de stora förlorarna.

Sammantaget skulle ett totalt avskaffande av dagens system medföra en samhällsekonomisk kostnad på 2,14 miljarder per år i Stockholms län.

Idag finns inget politiskt stöd på det nationella planet för en ändring av hyressättningssystemet på det sätt som Fastighetsägarna önskar.

Däremot finns en politisk önskan om att utveckla och modernisera bruksvärdessystemet, något vi stöder.

Vi har flera skarpa förslag som tar hänsyn både till fastighetsägarna och, framför allt, till hyresgästerna:

 • Inför en investeringsstimulans på mellan 175 000 och 245 000 kronor per lägenhet beroende på var den byggs.
  Kombinera investeringsstimulansen med villkor för högsta hyresnivåer. Det ger en dämpande effekt på produktionskostnaderna.
   
 • Inför en statlig direktutlåning till hyresrättsbyggande för att skapa gynnsamma finansieringsförutsättningar.
   
 • Koppla ihop satsningar på infrastruktur med krav på att det byggs hyresrätter.
   
 • Kommunerna måste planera sin markanvändning så att det leder till väsentligt ökad hyresrättsproduktion.
   
 • Kommunerna behöver förstärka bemanning och kompetens för att hantera en ökad bostadsproduktion. Det behövs fler planerare, arkitekter och kompetenta bygglovshandläggare i många kommuner.
   
 • Kommunerna måste erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor för hyresrättsbyggande.

Hyresrätten har en viktig roll i samhället, den främjar tillväxt och framåtskridande. Den efterfrågas av många och är en attraktiv, flexibel boendeform.

Den enda lösningen på den nuvarande ohållbara bostadssituationen är helt enkelt att bygga fler bostäder, framför allt hyresrätter.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.