Foto: Marko Drobnjakovic/TT
Debattinlägg

”Värdefullt att fundera över zombieapokalypsen”

Katastrofberedskap ·

”Det är värdefull övning i riskhantering att fundera kring undergången och hur man bäst möter den. Men se framför allt upp så att du inte förbereder dig för fel katastrof”, skriver Mikael Höök.

Om debattören

Mikael Höök
Lektor i globala energisystem, Uppsala Universitet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Idag sommarpratar Herman Geijer om zombieapokalypsen och hur man bäst förbereder sig. Vi exponeras dagligen för ytterligheter om allvarliga katastrofer eller i värsta fall världens undergång.

Katastrofala klimatförändringar, sinande naturresurser, krigs- och terrorhot, kärnvapen, dramatiska naturkatastrofer, farliga asteroider och dödliga pandemier är några av de vanligare visionerna av undergången medan de mer sällsamma innehåller rymdinvasion er eller annan eskatologi.

Jag menar att det är värdefull övning i riskhantering att fundera kring undergången och hur man bäst möter den. Men se framför allt upp så att du inte förbereder dig för fel katastrof! 

Klimathotet står högt på världens dagordning i Johan Rockströms sommarprat, medan säkerhetspolitiska spänningar i omvärlden och oro för finansiell härdsmälta också lägger många pannor i djupa veck.

Zombieapokalypsen däremot framstår i jämförelse som avlägsen och antagligen skrattretande för många, men det är en rolig vinkel på den allvarligare frågan om riskhantering. 

Det är lätt att visualisera möjliga katastrofer och kräva kraftfulla åtgärder. Färgstarka hotbilder fångar folks intresse. Det råder inget tvivel om detta och vi ser frekvent hur sådant kablas ut i massmedia eller i dreven på nätet.

Kärnvapenhot, Rysslands aggressioner, cancerframkallande WIFI-strålning och chemtrails är bara några axplock av vad som cirkulerar.

Här är det viktigt att först använda kritiskt tänkande och pröva faktaunderlaget för att avgöra vilka hot som faktiskt är reella. 

Klimathotet sätts högt på agendan på grund av välunderbyggt stöd från forskning. På samma sätt underbygger forskning peak oil och sinande naturresurser, överexploatering av ekosystem och annan miljöförstöring.

Existensen av illvilliga rymdödlor som infiltrerat samhället saknar vettiga belägg i jämförelse och likaså har omfattande forskning avfärdat hotbilden från exempelvis GMO eller elektromagnetiska fält.

Trots det oroar sig somliga för dessa hot.

Men det är inte storleken på oron, antalet oroliga eller hur högt de ropar ut sin oro som avgör om hotbilden är befogad eller inte. Oro är en dålig ersättning för fakta när det gäller ansvarig samhällsplanering eller välgrundade beslut för individen.

Oavsett vilken katastrof som står för dörren så är det bättre att vara förberedd än att stå där med skägget i brevlådan om det otrevliga väl inträffar. Denna triviala slutsats gäller för alla enskilda katastrofer, oavsett om det rör sig om klimatkaos eller kärnvapenkrig.

Men när det finns flera möjliga katastrofhot blir det ju inte så enkelt. Varken samhället eller individen har oändligt med resurser eller tid att ägna sig åt förberedelser inför alla potentiella apokalypser.

Ett aggressivt Ryssland och instabilitet i Mellanöstern med ökad terror från IS kontra stigande havsnivåer och ökad global medeltemperatur? Det blir plötsligt inte lika enkelt var resurserna för förberedelser bäst borde läggas. 

Zombieapokalypsen har använts som en bred metafor för andra katastrofer av bland annat Center for Disease Control and Prevention (CDC) i USA och brittiska försvaret.

Orsaken till detta är att förberedelserna är ungefär är de samma som behövs inför skogsbränder, naturkatastrofer, långvariga el- eller energiavbrott, krigstillstånd och dylika situationer.

Det är viktigt att vi, både som land och individer, lägger våra ändliga resurser på att förbereda oss för hotbilder som enligt forskning är både möjliga och sannolika, samt gör förberedelser som garderar oss mot flera olika katastrofer.

Har du en genomtänkt överlevnadsplan, lite nödproviant hemma och kan klara dig ett tag utan elektricitet är du är väl förberedd för en zombieapokalyps, men också för många andra världsundergångar.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.