Foto: Henrik Montgomery/TT
Debattinlägg

”Skärp straffen för inbrott”

Brott och straff ·

”Eftersom inbrott i bostaden innebär en stor integritetskränkning vill Kristdemokraterna skärpa straffen för inbrott. Vi vill ta krafttag mot vardagsbrott som drabbar enskilda”, skriver Andreas Carlson (KD) och Caroline Szyber (KD).

Om debattörerna

Andreas Carlson
Riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson (KD)
Caroline Szyber
Riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson (KD)

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Ett av de brott som flest oroar sig för är bostadsinbrott. Kränkningen som ett inbrott i hemmet innebär måste tas på större allvar.

Att någon har brutit sig in, rotat runt bland ägodelar och stulit är ofta en kränkning långt större än värdet på de ägodelar som stulits.

Många påverkas under lång tid efter inbrottet, upplever rädsla för upprepade inbrott, otrygghet i hemmet och en känsla av att inte vara riktigt hemma i sitt eget hem. Mitt hem är inte längre min borg.

Under förra året anmäldes omkring 22 400 bostadsinbrott – en ökning med sex procent jämfört med året innan. Av bostadsinbrotten skedde 14 600 i villor och 7740 i lägenheter.

Bostadsinbrott är i dag en av de brottstyper som har lägst uppklaringsgrad. Enligt Brottsförebyggande rådet var det under förra året endast fyra procent av fallen som personuppklarades och någon bedömdes skäligen misstänkt för brottet.

Bostadsinbrott bedöms i regel som grov stöld. I många fall leder det till ett fängelsestraff på mellan 6-8 månader, vilket i praktiken ofta innebär villkorlig dom och böter.

Eftersom inbrott i bostaden innebär en stor integritetskränkning vill Kristdemokraterna skärpa straffen för inbrott.

Vi vill införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med en högre straffskala än den som gäller för grov stöld.

Därmed skulle straffskalorna bli högre och det skulle medföra att fler tvingas avtjäna fängelsestraff för inbrott än vad som är fallet i dag.

Denna linje har också vunnit gehör i riksdagen och regeringen har uppmanats att införa inbrottsstöld i lagen men ännu har vi inte sett några förslag på lagändringar från regeringen.

Vi tycker att minimistraffet för inbrottsstöld ska vara fängelse i minst ett år. Det skulle medföra att fängelse väljs som påföljd i betydligt större omfattning än i dag.

Straffet ska helt enkelt stå i bättre proportion till brottets allvar och till den kränkning som det innebär för brottsoffren. Signalen måste vara tydlig.

Det är själva inbrottet, att ha tagit sig in i någon annans hem olovligen, snarare än stölden som, många gånger, innebär den stora kränkningen och straffbarheten. Ingen ska behöva känna sig otrygg, vare sig på stadens gator eller i det egna hemmet.

Bostadsinbrott förknippas ofta med sommarsemestertider även om antalet bostadsinbrott är som flest under årets mörkaste månader mellan oktober till januari. Men det finns åtgärder som kan minska risken för inbrott under sommaren.

Ett effektivt sätt att förebygga bostadsinbrott är att ha grannsamverkan, då kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet. Forskning visar att metoden minskar brottsligheten i området samtidigt som det ökar tryggheten hos de boende.

Att utsättas för brott innebär en stor inskränkning av friheten och tryggheten. Vi vill ta krafttag mot vardagsbrott som drabbar enskilda. Att skärpa straffen för bostadsinbrott är ett viktigt steg i riktningen att göra samhället tryggare.

Nu är det dags för regeringen och justitieminister Morgan Johansson (S) att visa på handlingskraft i frågan.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.