Foto: Maja Suslin/TT
Debattinlägg

”Använd sommarlovet”

Skolan ·

”Sommarlovet är avkoppling, sol och bad, det är sant. Men sommarlovet är också ett viktigt redskap för att göra framtidsdrömmar till sanndrömmar”, skriver Helena von Schantz.

Om debattören

Helena von Schantz
Ordförande Språklärarnas riksförbund och lärare vid Komvux i Norrköping

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Sommarlov är inte bara sol, bad och tid att ladda batterierna för nästa termin. Det är också ett utmärkt tillfälle att se till att följande skolår blir mer framgångsrikt och mindre stressfyllt.

Det finns forskning som visar att sommarloven ökar klyftan mellan elever med respektive utan gynnsam socio-ekonomisk bakgrund. Det här är ingen naturlag.

Allt som krävs för att sommarlovet ska bli en framgångsfaktor för alla är att skolan förser varje elev med rätt verktyg och rätt information.

Vad är då receptet för att komma tillbaka till skolan bättre rustad? A och O för varje skolämne är läsförståelse, så en hög böcker i hängmattan räcker långt.

För den än mer ambitiösa är webben full av inlärningsmaterial som Khan academy, webbmatte, UR.se och TED.

Vilket skolämne man än vill förkovra sig i finns det material och inspiration både på biblioteket och på webben.

I min lärargärning är sommarlovet ett viktigt instrument för att inskärpa arbetslinje och egenmakt hos eleverna. Betydelsen av lustläsning, repetition, egen arbetsinsats, sådant diskuterar vi hela läsåret.

Inför sommarlovet får elever med underkända betyg individanpassat material med sig hem.

Samtliga elever får boktips, råd om vad de kan göra för att nå högre kunskapsnivåer, länkar och minst ett biblioteksbesök inför sommarlovet.

Läxa över sommaren kan låta tråkigt, men att titta på en säsong O.C. med engelsk text och läsa Harry Potter upplevs sällan i efterskott som en uppoffring.

När höstterminen börjar är det skördetid. Här gäller det att snabbt ha någon typ av provtillfälle så att alla elever får se vad ett välanvänt sommarlov kan ge.

De elever som kan se kännbara kunskapslyft blir motiverade och stärkta.

De elever som inte har deltagit reagerar ofta lika starkt. Frustration, sporre att själva arbeta hårdare hos vissa, en rubbad tro på att betyget sitter stämplat i pannan hos dem alla.

En viktig orsak till att den svenska skolan underpresterar är att vi som samhälle misslyckas med att ge våra barn ansvar för den egna skolgången.

När elever misslyckas är det lärarna, skolan, miljön eller generna som får skulden. På så vis skjuter vi skolan och våra barn i sank.

Det är den egna viljan, uthålligheten och arbetsinsatsen som formar såväl skolresultat som framtid. Den läxan måste skolan lära ut till alla.

Och ska vi öppna den akademiska världen för alla elever behövs ett rejält sommarlov med böcker som håller en uppe på nätterna, fönster in i främmande världar, kicken av att på egen hand lära sig något man vill kunna.

Vi behöver inte ha ett lika långt lov som Grekland (16 juni – 10 september), men vi gör klokt i att ta intryck av PISA-framgångsländerna Finland och Estland som båda håller sig med ett längre sommarlov än vårt.

Framtid och framgång ska inte styras av vare sig gener, bakgrund eller lärare utan av egna drömmar, ambitioner, arbetsinsatser och envishet.

Sommarlovet är avkoppling, sol och bad, det är sant. Men sommarlovet är också ett viktigt redskap för att göra framtidsdrömmar till sanndrömmar.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.