Miljöbilar, 1998. Foto: Claudio Bresciani / TT
Debattinlägg

”Personbilen är det dominerande färdsättet i Sverige”

Publicerad
TRANSPORTER · ”De bästa incitamenten för att det ska utvecklas rena, tysta och säkra bilar är naturligtvis att det finns plats för dem även i framtiden”, skriver Therese Nyberg och Anders Ydstedt.

Om debattörerna

Therese Nyberg
Generalsekreterare, Kungliga Automobil Klubben (KAK)
Anders Ydstedt
Ordförande Expertrådet, Kungliga Automobil Klubben

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Mattias Goldman (tankesmedjan Fores) och Daniel Helldén (MP) replikerar på vår artikel kring framtidens stadsplanering där vi understryker vikten av att hänsyn tas även till bilismen.

Goldman avvisar detta i sin debattartikel på SVT Opinion och väljer att bygga upp en motsättning mellan ”människans behov” och ökat resande av alla slag.

Helldén (MP) verkar i sin text mena att infrastruktursatsningar kring vägar per definition är fel, då detta leder till mer utsläpp. Han anklagar dessutom oss för att vara ignoranta inför framtida utmaningar. Inget kunde vara mer fel.

Både Goldman och Helldén tycks utgå ifrån gårdagens i bilism i sin syn på framtiden. Man hänvisar gärna till miljön och människors hälsa i sin iver att begränsa bilarnas framkomlighet.

Sanningen är dock att utvecklingen av nya utsläppsfria och tysta bilar går med en rasande fart. Sedan 2006 har personbilarnas utsläpp av växthusgaser minskat med omkring 14 procent, trots ökad trafik.

Nya bilars bränsleförbrukning har minskat med 32 procent under samma period. Dessutom har antalet döda och skadade i trafiken minskat stadigt under de senaste decennierna.

I dagsläget finns ingenting som pekar mot att bilismen kommer att bli en mindre viktig del av infrastrukturen varken i Sverige eller internationellt.

Tvärtom säljs fler bilar än någonsin och antalet bilar i trafik i Sverige ökar med cirka 40 000 varje år.

Människor i hela samhället väljer numera att resa mer och nyttja den frihet som det ökade välståndet medför.

Personbilen är här det dominerande färdsättet, vilket inte är något att förundras över i ett glesbefolkat land som Sverige.

Det finns ett behov av resande och trenden är att detta blir större i takt med att arbetsmarknaden och människors livsstilar förändras.

Detta ska inte ställas mot andra behov och det är ytterst beklagligt att Mattias Goldman väljer att göra det.

Daniel Helldén (MP) menar att den bilfria dag som Stockholm nu inför är en liten åtgärd. Det stämmer naturligtvis, men den visar på en föråldrad grundsyn på bilismen som snarare hör hemma i 1960-talet.

Exakt vilka bränslen som kommer att dominera i framtiden kan varken Helldén eller någon annan med säkerhet veta. Vad vi dock kan vara säkra på är att de miljöskadliga utsläppen kommer minska i takt med att tekniken utvecklas.

Avslutningsvis anklagar Mattias Goldman Kungliga Automobilklubben för att inte ta miljöfrågorna på allvar.

Han har uppenbarligen gjort dålig research, då vi har ett miljöprogram som uppdaterades så sent som för ett par månader sedan. Det finns att enkelt att tillgå på vår hemsida.

KAK:s miljöprogram bygger på det egna ansvaret som bilist, industrins ansvar och intresse av att ta fram bättre och effektivare fordon och inte minst politikens samlade ansvar för minimal miljöpåverkan.

Vi anser att det krävs åtgärder från samtliga tre parter för att få långsiktigt optimala miljölösningar.

De bästa incitamenten för att det ska utvecklas rena, tysta och säkra bilar är naturligtvis att det finns plats för dem även i framtiden.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Transporter

Mer i ämnet