Foto: Henirk Montgomery / TT
Debattinlägg

”Utveckla egenvården – gör Viagra receptfritt”

Läkemedel ·

”Det är dags att fler ser fördelarna med en ansvarsfull och genomtänkt strategi för konsumtionen av Alvedon, Losec och Viagra.
Samhället sparar pengar och människors vardag underlättas”, skriver Johan Wallér, Robert Svanström och Henrik Ehrenberg.

Om debattörerna

Johan Wallér
VD Sveriges Apoteksförening
Robert Svanström
Chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening
Henrik Ehrenberg
Chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I Sverige är gränsen mellan receptbelagda och receptfria läkemedel onödigt skarp. Människors vilja att vårda sig själva och apotekens välutbildade personal är en kombination som inte är tillräckligt utnyttjad.

Nyligen plockades paracetamol i tablettform bort från dagligvaruhandeln.

Framöver får den som vill köpa Alvedon, Panodil och Pamol i tablettform vända sig till ett apotek, där utbildade farmaceuter kan ge rådgivning om hur läkemedlet ska användas.

Ibland går utvecklingen åt andra hållet.

För en liten tid sedan beslutade Läkemedelsverket att läkemedlet Losec i svagare styrkor flyttas från listan med läkemedel som endast får säljas på apotek, till listan över läkemedel som även får säljas i dagligvaruhandeln.

Vad som avgör att ett läkemedel som du som medborgare själv förväntas kunna hantera är alltså föränderligt över tid, i takt med att ny kunskap förvärvas. 

Det är hög tid att Sverige följer efter länder som Kanada, Australien och Nya Zeeland, som med hjälp av apotekens farmaceuter öppnar nya möjligheter för vad du som enskild person förväntas och tillåts klara av i form av egenvård.

Vi menar att ett nytt sortiment av receptfria läkemedel, som endast får säljas i kombination med rådgivning från apotekens personal, skulle ge enskilda människor större möjligheter att vårda sig själva.

Därmed kan resurser frigöras i sjukvården och finansiera introduktionen av nya och dyrare läkemedel.

Apotekens egenvård och rådgivning bidrar redan idag till en avsevärd avlastning för primärvården.

Människor har lärt sig att vissa symptom kan lindras med hjälp av receptfria läkemedel och att vissa hudbesvär kan avhjälpas med apotekens egenvårdsprodukter.

Potentialen i att vidga egenvården är fortsatt mycket stor. Det finns en rad symptom som människor själva vet eller anar orsaken till och som de med rätt vägledning kan hantera, utan att gå vägen via primärvårdens läkare.

Dagens skarpa linjemellan receptfria och receptbelagda läkemedel utgör en onödig begränsning för människor att ta ett större eget ansvar – förutsatt att de får rätt hjälp och vägledning.

Exakt vilka läkemedel och i vilken styrka och beredningsform som skulle kunna ingå i ett nytt receptfritt farmaceutsortiment måste naturligtvis utredas noga och beslutas av Läkemedelsverket.

Vi tror dock att ett sådant sortiment skulle kunna omfatta exempelvis läkemedel för ögoninfektion och eventuellt också potensläkemedel som Viagra.

Inom EU-samarbetet lyfts apotekens möjligheter att avlasta primärvården fram, där apotekens tillgänglighet, kompetens, öppettider och kostnadseffektivitet är positiva drivkrafter, samtidigt som problem med brist på allmänläkare och onödiga läkarbesök måste hanteras.

Ett nytt receptfritt farmaceutsortiment är ett exempel på hur en utökad egenvård på ett förhållandevis enkelt sätt kan främjas och därmed samtidigt  bidra till högre effektivitet i vårdkedjan och bättre hälsa för den enskilde personen.

Vi är övertygade om att trenden med en utvecklad egenvård av nödvändighet måste nå även Sverige.

Vi ligger långt efter omvärlden i att bättre integrera apoteken i vårdkedjan.

Ett ansvarsfullt sätt att effektivisera en ansträngd hälso- och sjukvård är att använda landets redan befintliga läkemedelsexperter på apotek, för att tillsammans med enskilda patienter och andra delar och vårdprofessionen få ut mer hälsa för samma eller lägre kostnad.

Det är dags att fler ser fördelarna med en ansvarsfull och genomtänkt strategi för konsumtionen av Alvedon, Losec och Viagra.

Samhället sparar pengar och människors vardag underlättas.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.