Foto: Fredrik Sandberg/TT
Debattinlägg

”LRF vilseleder om mjölk”

Folkhälsa ·

”Trots många alternativ i mjölkdisken väljer de flesta fortfarande komjölk, den enda med uppenbara hälsorisker liksom högre miljöbelastning och lidande för kor”, skriver David Stenholtz.

Om debattören

David Stenholtz
Ordförande Läkare för framtiden

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Det finns goda skäl att utesluta mjölkprodukter ur kosten.

I förra veckan kom domen i Marknadsdomstolen mot företaget Oatly som blivit stämda av LRF Mjölk. Företaget får inte längre säga att komjölk är ett omodernt livsmedel eller att havremjölk är bättre för hälsa.

LRF Mjölk (tidigare Svensk mjölk med Mjölkfrämjandet, tidigare Mjölkpropagandan) anser att Oatlys reklam är vilseledande.

Detta kan tyckas vara lite förvånande i ljuset av att ingen enskild industri spridit mer vilseledande reklam än LRF Mjölk och föregångare.

Denna reklam har varit så framgångsrik att många av oss fortfarande tror, rakt emot modern vetenskap, att vi måste dricka mjölk och äta mjölkprodukter för att inte få näringsbrist.

Att ”mjölk ger starka ben” är en motbevisad tes då upprepade studier faktiskt visat att hög konsumtion av mjölk inte stärker ben och hos äldre har även ökad risk för frakturer setts.

Sannolikt är de föreställningar som råder kring hur komjölk produceras och hur det bör konsumeras av människor den största och mest lyckade PR-bluff som setts genom historien.

Ett väldigt enkelt sätt att genomskåda denna bluff är att vi tänker oss att vi åker förbi en äng där det står en ko och under kon står en fullvuxen gris och diar.

Då tänker vi förstås att något måste slagit slint i huvudet på denna gris. Men om detta skulle bli ett utbrett skick bland grisar och en näringsintresserad veterinär skulle analysera näringsintaget hos grisar så skulle hen konstatera: ”Komjölk är en viktig källa till kalcium för grisar”.

En helt korrekt slutsats men naturligtvis fullkomligt absurt. Livsmedelsverket, som jag hyser stor respekt för, skriver i sina kostrekommendationer att ”mjölk är en viktig källa till kalcium” det vill säga, komjölk är en viktig källa till kalcium för människor.

Detta är precis som för våra fiktiva grisar helt korrekt men lika absurt och får läsaren att tro att vi inte klarar oss utan mjölk.

Livsmedelsverket uppmuntrar oss att byta feta mejeriprodukter till lätta mejeriprodukter och vegetabiliska alternativ, det vill säga en total minskning av mjölkprodukter. 

Att komjölk och dess produkter är livsmedel som är problematiska ur hälsosynpunkt understryks än tydligare av världens ledande center för kost och hälsa, Harvard-universitetet  i USA.

De uppmanar till en minskad konsumtion av mejeriprodukter till fördel för vegetabiliska kalciumkällor.

Som skäl till detta anger de laktosintolerans, den höga halten mättat fett vilket ökar risk för hjärtsjukdom, möjlig risk för äggstockscancer och sannolikt ökad risk för prostatacancer.  

Även fler negativa hälsoaspekter av mjölkdrickande har observerats: ökad risk för acne hos ungdomar och ökad risk för öroninflammation hos barn med komjölksallergi.

När män dricker en liter mjölk så ökar östrogen med en fjärdedel och testosteron sjunker med en femtedel. Mjölk är också en av våra största källor till miljögifter.

I ljuset av allt detta råder det ingen tvekan om att växtbaserade mejeriprodukter är att föredra för hälsa.

Trots att det finns många alternativ i mjölkdisken idag väljer de flesta fortfarande komjölk, den enda med uppenbara hälsorisker liksom högre miljöbelastning och lidande för kor och kalvar.

Detta är ett uppenbart resultat av en lyckad vilseledning av LRF Mjölk.

En industri som sedan stämmer en konkurrent som producerar ett miljövänligt, hälsosamt och djurvänligt alternativ, mer i linje med våra gemensamma värderingar.

Låt oss hoppas på en mer sund och balanserad upplysning i mjölkkylen och mindre stämningar så att vi ges möjlighet till informerade val.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.