Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Debattinlägg

”Hoten mot den svenska hyresrätten”

Publicerad

BOSTÄDER · ”Starka lobbykrafter driver på i frågor om marknadshyror, social housing och fortsatt högre skuldsättning för hushållen. Försämrade villkor för de boende är inte rätt väg fram”, skriver Daniel Carlenfors, Lisa Deurell, Emilia Hallin, Åse Richard, Malin Stenborg ochTeo Strömdahl Östberg.

Om debattörerna

Lisa Deurell
Kvinnors Byggforum
Teo Strömdahl Östberg
Jagvillhabostad
Malin Stenborg
Bostadsvrålet
Åse Richard
Våra Hem

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Just nu pågår förhandlingar mellan regering och opposition kring upplägg för en ny bostadspolitik. Det är positivt att detta initiativ tas, även om det kommer i grevens tid. Samtidigt finns det skäl att vara orolig.

Starka lobbykrafter driver på i frågor om marknadshyror, social housing och fortsatt högre skuldsättning för hushållen. Försämrade villkor för de boende är inte rätt väg fram.

Vi är ett antal ideella organisationer som alla arbetar med bostadspolitik utifrån ett boende- och utanförperspektiv. Vårt gemensamma krav på regeringen är att den tar ställning för ett samhällsbygge som inkluderar alla människor.

Vi behöver en stadig mängd hyresbostäder snabbt, utan att kompromissa om god kvalitet och arkitektur. Vi behöver boendetrygghet genom långsiktigt ägande, boendeinflytandet och rimliga hyror.

För att klara detta krävs framför allt två saker. För det första att staten investerar i byggandet av nya bostäder. För det andra att det befintliga beståndet av hyresrätter säkerställs för de som behöver det mest.

David Domeij, docent i nationalekonomi, och Tore Ellingsen, professor i nationalekonomi, båda verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm, för fram att Sverige är i ett läge där stora statliga satsningar skulle gynna inflationsmålet, sysselsättningen och svensk ekonomi i stort. Räntorna är låga vilket gör det billigt för staten att låna pengar.

Med investeringar på 150 miljarder årligen kan staten få igång byggandet av hyresrätter tills vi har uppnått de 700 000 bostäder som Boverket menar saknas, och parallellt med detta säkerställa att hyreslägenheter som har upprustningsbehov kan renoveras utan chockhöjda hyror.

Summan av investeringarna är en uppskattning men visar på vilken storleksordning som behövs. Vi tänker oss en lösning i tre delar:

  • Statlig nyproduktion av stiftelseägda hyresrätter

Den primära bristen på bostadsmarknaden är av hyresrätter, då många människor inte vill eller har möjlighet att belåna sig. Vi förespråkar upprättandet av en ny statlig allmännytta som köper mark i kommuner och bygger hyresrätter.

Det finns ett antal statliga fastighetsbolag som skulle kunna axla ansvaret, exempelvis Statens Fastighetsverk. En nationellt driven allmännytta är vad som krävs då många kommuner inte tar sitt bostadsförsörjningsansvar.

Hyressättningen sker enligt allbolagens krav om affärsmässighet. Efter ett antal år bör beståndet säljas till stiftelser som styrs av de boende. Vi tänker oss att stiftelserna drivs med en modell liknande den för Stockholms Kooperativa Bostäder, det vill säga att stiftelserna drivs utan vinstintresse och är tillgängliga för hela befolkningen.

Lediga lägenheter lämnas in till kommunernas bostadskö. Poängen med stiftelseägda hyresrätter är att stärka de boendes inflytande över hyresbeståndet och på så sätt säkerställa ett långsiktigt ägande med trygghet för de boende.

  • Kommersiell och allmännyttig nyproduktion av hyresrätter

Staten erbjuder fördelaktiga lån för att täcka en del av investeringskostnaden åt privata och allmännyttiga byggherrar som bygger hyresrätter.

Lånen bör särskilt gynna ökad konkurrens och trygga att små byggherrar och kooperativ får möjlighet att bygga bostäder, då dagens bostads- och markpolitik ofta utestänger mindre aktörer.

  • Nationell renoveringsfond för hyresrätter

Staten avsätter en startpott för en nationell fond med direktiv att arbeta långsiktigt hållbart med socialt, ekonomiskt och ekologiskt underhåll av hyresbeståndet.

Kravet bör vara att alla ska kunna bokvar även efter en renovering. Som förebild ser vi den danska Landsbyggefonden. Sverige har idag ett skattesystem som missgynnar hyresrätter, bland annat genom att pengar som avsätts för underhåll beskattas, vilket inte gäller för ägandebostäder.

Att medel inte avsatts för underhåll, i kombination med en alltför svag lagstiftning gällande hyresrättsinnehavarens boendetrygghet, har satt igång en våg av renoveringsvräkningar runt om i landet.

Stora hyreshöjningar tvingar människor lämna sina hem. Renovräkningar innebär inte bara en personlig katastrof för de drabbade, utan även att Sverige förlorar en viktig del av sitt bostadsbestånd med rimliga hyror.

Bostadsfrågan befinner sig i avgörandets stund. Vårt tydliga krav är att den lösning som presenteras främst måste ha sin utgångspunkt i behoven hos de boende, och hos de som står utan boende!

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

#BOSTADSÖKES

Mer i ämnet