Rökförbud, Madrids tunnelbana, 14 december, 2005.
TT: ”Spain has launched a campaign to make smokers aware of the need to respect no-smoking spaces. ” (AP Photo/Daniel Ochoa de Olza)
Rökförbud. Foto: Daniel Ochoa de Olza / AP
Debattinlägg

”Mycket kvar att göra innan vi når ett rökfritt Sverige”

Tobak ·

”Vi behöver införa åtgärder så att ingen börjar röka och begränsa tobaksindustrin att locka till ett livslångt beroende. Neutrala paket, exponeringsförbud och förbud mot smaktillsatser är åtgärder som förändrar bruket av tobak och gör det mindre attraktivt”, skriver Marcus Nilsson, Maritha Sedvallsson, Agneta Alderstig och Bitte Jacobsson.

Tobaksdirektivsutredningens förslag som presenterades i veckan var en glad nyhet för folkhälsan där både brukare och icke brukare av tobak är vinnare.

Förslag som tillståndsplikt och fler rökfria miljöer kommer bidra till förenklad tillsyn, minskat tobaksbruk och ökad tillgänglighet i offentliga miljöer.

Utredningen visar på praktiska åtgärder som vi så snart som möjligt behöver få in för att utmana den rådande normaliseringen av tobaksbruket.

Vi behöver en strategi som är övergripande och tar ansvar i olika problemområden för att ha en chans att på riktigt vill ha möjlighet till att avsluta de påverkbara hälsoklyftorna, mellan grupper i samhället och nå målbilden Rökfritt Sverige 2025 som regeringen visat sitt stöd för.

Det tycker vi att utredningens förslag ger mycket hopp om.

Det är däremot en besvikelse att utredningen inte lyckas presentera ett förslag på att Sverige ska införa neutrala paket. Särskilt när utredning slår fast att ”en sådan reglering är tobakspolitiskt motiverad”.

Det anses således vara en åtgärd som är försvarbar utifrån målet att minska tobaksbruket i Sverige och är enligt utredningen förenlig med all lagstiftning utom tryckfrihetsförordningen.

Förpackningar och exponeringsytan i butiker har länge varit den enda plats där tobaksbolag har kunnat marknadsföra sig.

Likt de förslag som presenterats av utredningen är neutrala paket en åtgärd som gynnar inte minst barn och unga. Det är en åtgärd som leder till att färre unga lockas att börja bruka tobak.

Neutrala paket finns i dag redan i flera länder och i Australien där det funnits längst visar studier att tobaksbruket gått ner efter att neutrala paket införts.

På samma sätt visar studier i bland annat Kanada att exponeringsförbudet lett till att färre unga börjar bruka tobak. Vi behöver införa åtgärder för att inga ska börja röka och begränsa tobaksindustrin att locka till ett livslångt beroende.

Neutrala paket, exponeringsförbud och förbud mot smaktillsatser är åtgärder som förändrar bruket av tobak och gör det mindre attraktivt.

Tyvärr måste nu Sverige vänta med införandet av neutrala paket och tills vidare kan tobaksindustrin fortsätta marknadsföra sina förpackningar till barn och unga.

Utredningen saknar också förslag på hur det preventiva arbetet ska ske i skolor och hur vi ska säkerställa en tobaksfri skoltid.

Kan vi besluta om att skolgårdar ska vara rökfria kan vi även ta ett steg längre och ge unga en tobaksfri skoldag så att vi en gång för alla kan avnormalisera tobaksbruket helt.

Majoriteten av dem som börjar bruka tobak är under 18 år. Vi vet därför att detta kan förebyggas ytterligare.

Tobaksbruk är i dag den hälsofara vi kan förebygga enklast.

Vi hade därför önskat att utredningen även tagit fasta på de neutrala paketens positiva inverkan i det förebyggande arbetet. På detta sätt hade vi ytterligare stärkt upp den 22 år gamla tobakslagen som idag finns.

Utredningen som presenterades förra veckan är på rätt spår. Vi ser förslag som kommer förbättra det tobakspolitiska arbetet genom ökade begränsningar kring framförallt rökning.

Vi kan samtidigt konstatera att det fortfarande finns mycket kvar att göra innan vi når ett Rökfritt Sverige 2025.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.