Johanna Lindbäck och Lisa Bjärbo.
Från vänster, Johanna Lindbäck och Lisa Bjärbo.
Debattinlägg

”Var finns samtalen kring dagens barnböcker?”

Barns läsning ·

”Sedan PISA-rapporten 2012 visade att svenska elevers läsförståelse sjunkit drastiskt har tidningsartikel efter tidningsartikel slagit fast samma sak: Det är viktigt att satsa på läsning för barn och unga. Men var syns den satsningen hos medierna själva? Det saknas ett levande samtal om barnens litteratur i det offentliga rummet”, skriver Johanna Lindbäck och Lisa Bjärbo.

Om debattörerna

Lisa Bjärbo
Författare
Johanna Lindbäck
Författare och fd läsambassadör

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Vi är två ungdomsförfattare som har lessnat på att man bara talar om barn&ungdomslitteratur på två sätt.

Antingen säga att det är livsviktigt att barnen läser mer. Eller att rasa kring en gammal bok som har daterat innehåll, nu till exempel Jan Lööfs.

Vad händer med att prata om innehåll på ett kvalificerat sätt och därmed öka både intresse, kunskap och läslust?

Läsförståelsen hos svenska ungdomar är idag sämre än på länge. PISA-rapporten från 2012 visar alarmerande siffror. 23% av Sveriges femtonåringar har sämre läsförståelse  idag än vad PISA-rapporten anser vara en basnivå.

Och trenden pekar neråt. Barnen halkar efter i skolarbetet för att deras bristande läsförmåga spiller över i alla ämnen. Hur ska de kunna lösa mattetalet om de inte förstår vad som står i uppgiften?

Med bakgrund i detta har det pratats mycket om barns läsning de senaste åren. Alla är överens – barnens läsförmåga är ingenting man bara kan strunta i. Det är viktigt att unga läser! Annars hamnar de utanför i samhället.

Ändå är samtalet kring böckerna som barnen förväntas läsa för att öva upp sin läsförståelse satt på undantag idag. Det märks inte minst i mediebevakningen.

Tidningarna skär ner antalet recensioner. Det har länge saknats teve- och radioprogram som lyft samtalet om barnens litteratur. Och de få intervjuer och reportage som skrivs är inte sällan rätt likriktade.

”Hur får man dagens unga att läsa fler böcker?” Det är den frågan (och nästan ingen annan) som ställs när en barnboksförfattare får utrymme i medierna idag.

Det är en bra fråga. Hur gör man för att locka till läsning? Vi tror att en stor del av svaret ligger i att driva ett levande samtal om innehållet i barnens böcker.

Att vuxna förebilder i svenska medier läser dem, pratar om dem, tipsar om dem, diskuterar dem, analyserar dem och tar dem på allvar. Precis som man gör med böcker för vuxna läsare. På samma engagerade, kvalificerade sätt.

För det saknas inte intressanta böcker att prata om. Den svenska barn- och ungdomsboksutgivningen blomstrar. 2015 gavs det i Sverige ut över 2000 böcker för målgruppen, och siffrorna har pekat uppåt de senaste sex åren.

Problemet är hur det stora urvalet av böcker ska hitta fram till barnet. Vägen går oftast via en vuxen förmedlare som knappt ges en chans att hålla koll. 

En förälder som får höra av skolan att hens barn behöver läsa mer står ofta ganska handfallen. Var börjar man? Hur hittar man rätt bok för just sitt barn? Vem kan guida i bokfloden?

Så länge det saknas ett levande samtal om barn- och ungdomslitteratur är det svårt att bilda sig en uppfattning på egen hand.

Vi tror det behövs intervjuer där barnboksförfattare får prata om innehållet i sina böcker. Där de får breda ut sig i samtal om hur de tänker kring den sorg, kärlek eller politik de skildrat.

Om äventyren de älskar så mycket, om hur de ser på klass och mångfald, om allt det där som gör att man som läsare och lyssnare blir nyfiken på boken, och får lust att läsa den.

Vi kommer därför att starta podcasten ”Bladen brinner” – ett engagerat program för en vuxen målgrupp, om barnens böcker. Men det räcker inte långt.

Om svenska medieredaktioner vill bidra till att vända trenden med sjunkande läsförståelse hos unga behövs det en förändring. I flera år har vi sett rubrikerna om att det är viktigt att satsa på ungas läsning, och gång efter gång har det stannat där.

Var är den kvalificerade mediebevakningen av barnens böcker? Var är samtalet om böckerna som lockar till läslust? Det är dags att sluta prata om satsningen, och faktiskt satsa. 

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.