Foto Jessica Gow TT
Foto: Jessica Gow TT
Debattinlägg

”Återuppta översynen av Arbetsförmedlingen”

Arbetsförmedlingen ·

”Är arbetsmarknadsminister Ylva Johansson beredd att återuppta översynen av Arbetsförmedlingen?” undrar Centerpartiets Annika Qarlsson och Solveig Zander.

Om debattörerna

Annika Qarlsson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson (C)
Solveig Zander
Socialförsäkringspolitisk talesperson (C)

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Fristående aktörer som kompletterar Arbetsförmedlingen vittnar nu om en glödhet arbetsmarknad.

Företag som Lernia, Alpha CE och Academicum förmedlar jobb i en rasande takt. 

Men de skulle kunna slussa in ännu fler människor i arbete om de inte bromsades av sin egen uppdragsgivare.

De får nämligen inte tag på arbetskraften de behöver, som ligger ”gömd” i Arbetsförmedlingens system. När de arbetssökande skrivs in hos Arbetsförmedlingen blir de samtidigt svåra att hitta för utomstående aktörer.

Problemet är bara ett av många när Arbetsförmedlingen är inblandad. Myndigheten klarar inte av sitt huvudsakliga uppdrag – att förmedla jobb.

I stället förmedlas 9 av 10 jobb på andra sätt, genom vänner, arbetskamrater, släkt och andra kontakter. 

Men många som står utanför arbetsmarknaden saknar de nödvändiga nätverken.

Här ska Arbetsförmedlingen komma in i bilden, hjälpa till att bygga nätverk, matcha den arbetslöse med arbetsgivare. Det fungerar tyvärr alldeles för sällan i praktiken.

Alliansen förstod vidden av problemet och tillsatte en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Denna skulle bland annat undersöka möjligheten att konkurrensutsätta vissa delar av myndighetens verksamhet, se över organisationen och vid behov föreslå förändringar för ökad effektivitet.

Men den rödgröna regeringen stoppade utredningen och lade sedan ned den helt. 

Centerpartiet föreslår att översynen av Arbetsförmedlingen återupptas. Vi vill se en prestationsbaserad jobbfixarpeng, som den arbetssökande tar med sig till den förmedlare som hen väljer, fristående eller inte. 

Pengen betalas sedan ut till arbetsförmedlaren till största delen först när den kan visa att personen fått ett varaktigt jobb.

För att arbetssökande lättare ska kunna välja rätt förmedlare bör det finnas en offentlig rating, där arbetsförmedlarna betygssätts och rankas.

Arbetsförmedlingen ska i stället på sikt sluta helt med förmedling och ägna sig åt andra uppgifter, som till exempel certifiering, kontroll och resultatinriktad styrning av fristående arbetsförmedlare. 

Jobbfixarpeng har prövats med stor framgång i Australien. Vi vill testa förslaget i ett pilotprojekt i Malmö, en av många orter där Arbetsförmedlingen i dag har svårt att klara sitt uppdrag.

En bra början för att komma tillrätta med de stora brister som Arbetsförmedlingen lider av vore att återuppta översynen som Alliansen tillsatt.

Vår fråga blir därför: Är arbetsmarknadsminister Ylva Johansson beredd att göra det?

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.