Fastighetsägare tvingas skotta snö på gångbanor utanför den egna fastigheten, beroende på ett gammalt regelsystem. Men en enkät från Villaägarna visar att 84 procent av småhusägarna anser att detta borde vara kommunens ansvar. Foto: Johan Nilsson/TT
Debattinlägg

”Att tvinga fastighetsägare att skotta bygger på föråldrade regler”

Uppdaterad
Publicerad

”Reglerna för gångbanor är föråldrade, ger sämre underhåll, innebär ett märkligt skadeståndsansvar för annans egendom, leder till fler halkolyckor samt ogillas av småhusägarna”, skriver Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Om debattören

Ulf Stenberg
Chefsjurist Villaägarnas Riksförbund

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Sveriges kommuner har i dagsläget laglig rätt att överföra mycket av ansvaret för skötseln av gångbanor på småhusägare.

Det rör sig om att på gångbanorna snöröja, halkbekämpa, plocka bort skräp, kratta löv, rensa ogräs samt beskära träd och buskar. När det gäller snöröjning, låter runt 60 procent av Sveriges kommuner småhusägarna skotta gångbanor utanför fastigheterna.

Bakgrunden till möjligheten att ålägga småhusägare underhållsansvar för gångbanor, finns i 1868 års ordningsstadga, som i sin tur byggde på vad som gällde i många städer i Sverige sedan tidigare.

Nu har vi snöplogar, men på den tiden gällde det att få så många som möjligt att hugga i med snöskyffeln.

Villaägarnas Riksförbund har under tiden december – januari låtit undersöka vem småhusägare anser ska snöröja, plocka bort skräp m.m. på gångbanor. I enkäten som presenteras inom kort, anser 84 procent av småhusägarna att kommunen ska ansvara för snöröjningen.

När det gäller att plocka bort skräp, kratta löv, rensa ogräs samt beskära träd och buskar, anser beroende på fråga mellan 63 och 71 procent av småhusägarna att kommunen ska ta hand om detta.

I och med att inte alla till följd av åldersskäl, sjukdom, semester med mera röjer undan snön och utför halkbekämpning på gångbanorna, varierar kvaliteten kraftigt på dagens snöröjning och halkbekämpning.

Hur bra de boende utför detta, växlar därför från mycket bra till att inga åtgärder överhuvudtaget vidtas. Effekten blir i praktiken att invånarnas trafiksäkerhet äventyras.

Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en av de främsta orsakerna till fotgängarolyckor dålig snöröjning och halkbekämpning.

Av samma rapport framgår att hela 74 procent av fallolyckorna bland fotgängare beror på snö och is.

Det är således den klart dominerande orsaken till fallolyckor bland fotgängare. Likaså konstaterar Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i en rapport från år 2015 följande:

”Att prioritera gång- och cykelbanor vid vinterväghållning verkar vara fördelaktigt både med avseende på skadereducering och med avseende på kostnader för vård och sjukskrivningar på grund av skador från halkolyckor”.

Många kan inte till följd av ålder, sjukdom, funktionshinder eller semester snöröja gångbanan, men det tar inte lagstiftningen hänsyn till.

Den enskilde husägaren kan till och med bli skadeståndsskyldig, om det sker en halkolycka trots att kommunen äger marken samt att gångbanorna nyttjas av allmänheten.

Reglerna för gångbanor är föråldrade, ger sämre underhåll, innebär ett märkligt skadeståndsansvar för annans egendom, leder till fler halkolyckor samt ogillas av småhusägarna.

Villaägarnas Riksförbund anser dessutom att reglerna för gångbanor borde vara enhetliga i hela landet.

Förbundet föreslår därför att lagstiftningen ändras, på så sätt att kommunerna inte längre ska ha möjlighet, att överföra ansvaret för skötseln av sina gångbanor på småhusägare.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.