Hör Axel Liljas debattinlägg om att han önskar att fler som lever med hiv skulle våga vara öppna med det. Foto: Privat
Debattinlägg

”Vi har ett gemensamt ansvar att minska fördomarna kring hiv”

Axel Lilja lever med hiv och önskar att fler skulle våga vara öppna med att de är hivpositiva. Han menar dock att det är svårt för många att vara det på grund av de fördomar som fortfarande lever kvar.
– Det måste vi komma till rätta med, säger han.

Om debattören

Axel Lilja
Hivaktivist

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Axel Lilja sprider kunskap om hiv genom att föreläsa runt om i Sverige.

– Nyligen publicerades en studie där man fastställde att det är omöjligt att överföra hiv vid sex om man har en fungerande behandling, säger han.

Hör Axel Liljas debattinlägg om fördomar kring hiv i klippet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.