Till vänster samiska folkrättsjuristen Mattias Åhrén. Foto: SVT / TT
Debattinlägg

”Bättre bli kallad lappdjävel än svensk”

Publicerad
SAMERNA ·

”En grundläggande byggsten i urfolksrätten är rätten att på såväl individuell som kollektiv nivå bevara sin kulturella särart, det vill säga rätten att vara olik”, skriver Mattias Åhrén.

På SVT Opinion kritiserar SametingspolitikernLars-Jonas Johansson (LPSS) i kraftiga ordalag uttalanden av Björn Söder, Sverigedemokraternas (SD) partisekreterare och tillika Sveriges riksdags andra vice talman, i Dagens Nyheters söndagsintervju.

Söder ger där uttryck för att bland andra samer tillhör en annan nation än den svenska och därför inte är svenskar. Johanssons kritik är förståelig, mot bakgrund av SD:s värdegrund och att Söders uttalande andas rashierarki.

Samtidigt har dock i efterdyningarna av Björn Söders uttalanden åsikter kommit till uttryck som inte uttryckligen bemöts av Lars-Jonas Johansson, och som jag menar är mer angelägna att kommentera utifrån ett samiskt rättighetsperspektiv.

En gång hörde jag en svart frihetskämpe i 1960-talets USA citeras. Jag kommer inte ihåg den exakta ordalydelsen, men han ska ha sagt något i stil med att ”what I require is not that you don’t see me as a Negro, but that you do.”

I en samisk kontext kan det fritt översättas till: Vad jag kräver är inte att du inte ser mig som en lappdjävel, utan att du gör det”.

Citatet uttrycker på ett kärnfullt om än provocerande sätt vad urfolksrättigheter, och därmed samiska rättigheter, i stor utsträckning handlar om. En rätt att få vara olik, samt att denna rätt är så viktig att den är värd att försvara även om det innebär att man blir sedd ned på.

Björn Söder har av det politiska etablisemanget, det svenska såväl som det samiska, allmänt kritiserats för att ta sig rätten att definiera vem som är svensk.

Kritiken är befogad, men det gäller också den moteld som anläggs.

Söders kritiker har i stor utsträckning kontrat med att samer visst är svenskar, till synes utan att reflektera över att de därmed gör sig skyldiga till samma brott de attackerar Söder för, det vill säga att ta sig friheten att bestämma vem som är svensk.

En grundläggande byggsten i urfolksrätten är rätten att på såväl individuell som kollektiv nivå bevara sin kulturella särart, det vill säga rätten att vara olik.

Såsom Lars-Jonas Johansson påpekar måste man skilja mellan medborgarskap och etnicitet/kulturell identitet.

Bär du ett svenskt pass så är du svensk medborgare men därmed inte nödvändigtvis svensk, om du inte själv väljer att identifiera dig som sådan. En jämförelse kan göras med den kurdiska befolkningen i Turkiet.

De refereras inte till som turkar, helt enkelt för att de inte tillhör det folkslaget.

När de etablerade partierna bemöter Björn Söders uttalande med att samer visst är svenskar så är det som att säga att det inte finns någon fristående samisk kultur eller något fristående samhälle och folk, utan att det samiska är en del av det svenska.

Det är att frånta samerna vår rätt att vara olika, vår rätt att bevara vår egenart – vår identitet – sida vid sida med det svenska samhället.

Det är naturligtvis riktigt som Lars-Jonas Johansson skriver att samer har samma medborgerliga rättigheter som andra i Sverige.

Men från ett samiskt perspektiv är de rättigheter som tillkommer oss just i egenskap av att vara samer, i egenskap av urfolk, minst lika viktiga.

Vi har alla en skyldighet att stå upp för alla människor i Sveriges lika värde. Men det får inte ske på sätt så att man förnekar att det finns ett distinkt samiskt folk – en distinkt samisk nation – i Sverige.

Förhoppningsvis fortsätter Lars-Jonas Johansson och andra samepolitiker att ta striden med SD, men också med de argument som anförts mot Björn Söders uttalanden.

I ett rättighetsperspektiv är det bättre att bli kallad lappdjävel än svensk.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.