Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Foto: Anders Wiklund, Erik Nylander/TT

”Mängdbrotten måste prioriteras”

OPINION · ”Det är orimligt att en majoritet av de brott som anmäls inte får den uppmärksamhet av rättsvårdande myndigheter som medborgarna har rätt att förvänta sig i ett rättssamhälle”, skriver Beatrice Ask (M).

Beatrice Ask
Ordförande riksdagens justitieutskott (M)

Mängdbrotten måste prioriteras Endast vart sjunde vardagsbrott klaras upp visar en kartläggning från SVT Nyheter.

Över hälften av de anmälda brotten skrivs av innan någon utredning ens har inletts.

Utvecklingen är alarmerande och måste vändas. Det yttersta ansvaret för problemen ligger på regeringen som måste agera.

Vardagsbrotten, eller mängdbrott som Polisen kallar det för, utgjorde 86 procent av de brott som hanterades under första halvan av 2016.

Det handlar om inbrott, stölder, skadegörelse, misshandel med mera. Gemensamt är att brotten drabbar många människor i alla delar av landet.

Det mänskliga lidande och de ekonomiska förluster brottsligheten leder till, skadar både enskilda och samhället. Vård, rehabilitering, sjukskrivningar och oro leder till stora kostnader, uteblivna intäkter och otrygghet.

När Polisens förmåga att utreda mängdbrotten sviker kan det leda till att förtroendet för polis och rättsväsende minskar hos medborgarna.

Det är orimligt att en majoritet av de brott som anmäls inte får den uppmärksamhet av rättsvårdande myndigheter som medborgarna har rätt att förvänta sig i ett rättssamhälle.

Det är ingen nyhet att polisen har stora problem att hantera. Våldet från kriminella gäng ökar både i omfattning och i grovhet.

Tillgången till potenta vapen är stor bland kriminella och tröskeln för att använda dem har sänkts, vilket bland annat resulterat i flera uppmärksammade skjutningar.

Den grova kriminaliteten tar stora polisresurser i anspråk, vilket är begripligt och nödvändigt. Men samtidigt måste politiskt ansvariga säkerställa att polisen kan arbeta också mot andra brott.

En utveckling där stölder och bedrägerier läggs åt sidan bygger upp ännu mer kriminalitet i samhället. Därför måste polisen ha förmåga att agera effektivt både mot grov brottslighet i utsatta områden och utreda de mer vanliga brott som begås.

Att det är nödvändigt är också anledningen till att vi moderater i vårt budgetförslag för 2017 har mer än tio gånger så mycket pengar till Polisen som regeringen.

Regeringens budget för i år innehåller i princip ingen satsning på att stärka polisen.

Budgeten innebär 100 miljoner kronor ytterligare till Polismyndigheten, men polisen gick in i 2017 med ett underskott om mer än 200 miljoner.

Regeringens otillräckliga satsningar kommer först 2019 och 2020, vilket inte bidrar till att lösa några problem här och nu.

De senaste veckornas dagliga rapporter om mycket allvarliga brottslighet gör det uppenbart att regeringen måste agera. Förmågan att utreda brott måste förbättras både i sak och i antal ärenden.

Det gäller alla brottskategorier. Vill man på ett bestående vis vända utvecklingen måste även de så kallade mängdbrotten ges intresse och resurser.

Moderaterna har, tillsammans med övriga Allianspartier, i en rad tillkännagivanden till regeringen pekat på åtgärder som behöver genomföras för att komma till rätta med vardagsbrottsligheten.

Vi har bland annat en riksdagsmajoritet som påtalat att bostadsinbrotten ska prioriteras samt att det ska införas en ny brottsrubricering – inbrottsstöld – med ett minimistraff om ett års fängelse.

Att höja straffen för inbrott i bostad skulle bli en viktig signal om att lagstiftaren ser allvarligt på den här typen av brottslighet. Dessutom skulle det ge polisen större incitament att utreda brotten.

Vi väntar också på regeringens svar på riksdagens uppmaning om en lokalt förankrad och tillgänglig polis i hela landet.

Regeringen har beslutat diskutera problemen med berörda myndigheter.

Min förhoppning är att det leder till att regeringen så snart som möjligt tar sitt ansvar och säkerställer att polisen får tillräckliga resurser och förutsättningar för att ta itu med problem som de uppmärksammade våldsbrotten, mängden stölder och bedrägerier.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

SVT Nyheter granskar vardagsbrotten

Mer i ämnet