Foto: SVT / TT
Debattinlägg

”Myndigheterna bryter mot mänskliga rättigheter”

EU-migranter ·

”En viktig aspekt som ofta försvinner från den juridiska argumentationen är insikten om hur enkelt det egentligen vore för Malmö stad att lösa situationen med Sorgenfri-lägret”, skriver Behrang Kianzad, Karin Åberg och Frederick Batzler.

Om debattörerna

Behrang Kianzad
Jur.kand, Centrum För Sociala Rättigheter
Karin Åberg
Juriststuderande, Centrum för Sociala Rättigheter
Frederick Batzler
Juriststuderande, Centrum för Sociala Rättigheter

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Avhysningshotet mot det romska lägret på Sorgenfri i Malmö riskerar att urholka grundläggande principer om mänskliga rättigheter.

FN:s högsta kommissionär för de mänskliga rättigheterna följer nu ärendet och uttrycker stark oro för utvecklingen.

Även andra organisationer som Amnesty och Civil Rights Defenders har uppmärksammat Malmö stad på att dess agerande riskerar bryta mot mänskliga rättigheter.

Vi på Centrum för Sociala Rättigheter överklagade igår Miljöförvaltningens beslut att utrymma Sorgenfri-lägret och avhysa den romska befolkningen som sedan en längre tid där funnit en fristad.

Tyvärr har vår överklagan redan avslagits av Länsstyrelsen i Skåne som ej beaktat att avhysningen riskerar att bryta mot såväl EU-rätten som grundläggande mänskliga rättighetsprinciper.

Därför har vi idag överklagat avslagsbeslutet till Mark och Miljödomstolen i Växjö med begäran om inhibition av den nära förestående avhysningen i väntan på att den civila processen ska ha sin gång samt att alternativ erbjuds till dem som nu hotas att sättas på bar backe i novemberkylan.

Miljöförvaltningen vidtog inga åtgärder mot lägret förrän nästan ett år efter att romer bosatt sig på Sorgenfri-lägret och det har nu tagit dem ytterligare åtta månader att söka rättelse på föreläggandet.

Under dessa åtta månader har situationen i lägret förbättrats något då de boende tillsammans med ideella organisationer har bekostat sopcontainer och portabla toaletter till lägret.

Värt att betona är att Malmö stad inte gjort några som helst ansträngningar att förbättra situation för de boende genom samarbeta med de ideella organisationerna för att förebygga miljöskador på platsen.

En viktig aspekt som ofta försvinner från den juridiska argumentationen är insikten om hur enkelt det egentligen vore för Malmö stad att lösa situationen med Sorgenfri-lägret.

Under alla turer kring lägret och de boende måste frågan ställas: varför har kommunen inte på något meningsfullt sätt verkat för en långsiktig och hållbar lösning?

Ett genomförande av beslutet skulle innebära en irreversibel skada eftersom de boendes besittning på platsen bryts och deras hem tas ifrån dem.

Europadomstolen har i flera fall bedömt liknande avhysningar utgöra brott mot Europakonventionen. I rättsfallet Connors v. UK fann Europadomstolen att en avhysning av romer från en flyttbar boplats inneburit ett allvarligt ingripande mot en familjs rätt till privat- och familjeliv enligt art. 8 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).

Den europeiska sociala stadgan som Sverige förbundit sig till att följa är tillämpligt även på andra grupper, bland annat romer och resandefolk, avseende de rättigheter som är kopplade till liv och värdighet.

Där ingår att ingen kan bli vräkt, inte ens från en illegalt ockuperade plats, utan att värdigheten hos de berörda personerna respekteras och utan att alternativa bostäder görs tillgängliga.

Det är beklagligt att Länsstyrelsen tillåter myndigheterna att bryta mot de mänskliga rättigheterna och internationella konventioner.

Det är många som uttrycker stark oro sig för de brott som Malmö Stad nu är på väg att begå genom vräkningen av romernas läger.

UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Special Rapporteur on minority issues, Amnesty och Civil Rights Defenders följer alla ärendet med tilltagande oro. 

Våra krav kvarstår. Ingen avhysning utan anvisning till en värdigare plats!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.