STOCKHOLM 2016-02-04 Byggnadsarbetare i nya hotellet Scandic Continental som öppnar 1 april. Foto: Anders Ahlgren / SvD / TT / Kod: 71756 ** OUT DN och Dagens Industri (även arkiv) och Metro **
Byggnadsarbetare, Stockholm. Foto: Anders Ahlgren / SvD / TT
Debattinlägg

”Dags för regeringen att hitta snabbspår”

Jobb ·

”Det finns mycket att förbättra när det gäller att integrera människorna som står längst ifrån arbetsmarknaden. Här har bemanningsföretagen en roll att spela med dess förmåga att slussa in fler nyanlända, utrikesfödda och personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden”, skriver Jan Bengtsson.

Om debattören

Jan Bengtsson
VD Uniflex

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Regeringens så kallade snabbspår för att få nyanlända i arbete har misslyckats. Ett år efter att regeringen lanserade initiativet och tio miljarder kronor avsattes är bara ett fåtal individer ute i jobb.

Det är dags att man tänker om och öppnar för andra vägar. En av dessa är att ta hjälp av bemanningsbranschen.

Regeringens snabbspår har tyvärr visat sig vara allt annat än just snabbt.

Trots att regeringens initiativ lanserades för ett år sedan är hittills bara ett fåtal kockar och snart ingenjörer ute i jobb, enligt Arbetsförmedlingen.

Övriga drygt 20 yrkesgrupper har ännu inte påbörjat de insatser som ska ge dem snabbare tillgång till arbetsmarknadens luckor.

Svenskarna anser att integration är den klart viktigaste frågan just nu och de flesta är överens om att arbetsmarknaden har en central roll för att integrationen ska lyckas.

Tyvärr hamnar Sverige i botten bland OECD-länderna när det gäller just integration på arbetsmarknaden. Då är det angeläget att vi visar handlingskraft och snabbt hittar fungerande lösningar.

Sedan tidigare vet vi att de utrikesfödda och de med utländsk bakgrund inte får jobb i samma utsträckning som de med svenskklingande namn.

Här är integration avgörande vilket kräver många simultana åtgärder där språket och kontaktytor med det övriga samhället är nyckelfaktorer.Här kan bemanningsbranschen fylla en roll.

Redan idag är andelen utrikesfödda i vår bransch nästan 40 procent högre än på arbetsmarknaden i stort. På Uniflex är mer än var fjärde anställd född utomlands eller har utländsk bakgrund.

En anledning till det är att våra rekryteringar baseras helt och hållet på meriter och kunskaper, inte på härkomst.

Vår kompetens kring att matcha rätt person till rätt företag bidrar därför till minskad diskriminering på den svenska arbetsmarknaden och en möjlighet för nyanlända in på arbetsmarknaden.

En intressant väg framåt vore att utnyttja bemanningsföretagen som ett komplement till Arbetsförmedlingen för att få nyanlända in på arbetsmarknaden.

Ett sätt är att införa en jobbpeng som låter arbetssökande själva välja jobbförmedlare, efter framgångsrik modell från Australien och Tyskland.

I Australien bestämmer statliga Centre Link hur mycket pengar som ska gå till varje person, enligt raka kriterier. Sedan väljer den jobbsökande arbetsförmedlare, bland annat utifrån en ranking som myndigheterna gör efter hur väl förmedlarna lyckats.

I Australien sätter de högst peng på de med tuffast situation, vilket gör att arbetsförmedlarna lägger mest energi på de som behöver det mest.

När OECD utvärderade systemet slogs fast att förmedlarna numera lägger lite tid på de med kort arbetslöshetstid, som själva är bra på att hitta jobb, och istället fokuserar på de med längst arbetslöshetstid.

Dessutom är systemet utformat så att huvuddelenav den australiensiska jobbpengen delas ut till förmedlarna först när den jobbsökande hamnat varaktigt i jobb.

Det finns mycket att förbättra när det gäller att integrera människorna som står längst ifrån arbetsmarknaden. Nuvarande situation innebär i alla avseenden stort slöseri med resurser.

Här har bemanningsföretagen en roll att spela med dess förmåga att slussa in fler nyanlända, utrikesfödda och personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden.

Därmed kan vi bidra till att göra Sverige mer inkluderande.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.