Anna Maria Corazza Bildt skriver om fria dataflöden över gränserna – något som EU-parlamentet röstar om idag. Foto: AP Photo/Smithsonian/privat
Debattinlägg

”Undanröj hindren för fria dataflöden över gränserna”

Publicerad

”Här är ett område där Sverige har stort intresse av att vara pådrivande. Att dataflöden över gränserna betyder allt mer är uppenbart”, skriver Anna Maria Corazza Bildt.

Om debattören

Anna Maria Corazza Bildt
Ansvarig förhandlare för förordningen om fria dataflöden, Första vice ordförande för Inre marknads- och konsumentutskottet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Det är utmärkt att vi fått lite av en EU-debatt i valrörelsens inledning.

Vi ska inte glömma att den riksdag vi väljer är basen för den regering som företräder oss i ministerrådet under de kommande åren. Riksdagsvalet är också ett EU-val.

I debatten just nu handlar mycket om tullar och mer klassiska handelshinder, både i förhållande till Trump och Brexit.

Men kanske än viktigare på sikt är hur EU steg för steg nu formar ramarna för den framtida digitala ekonomin.

Det är anmärkningsvärt hur lite detta uppmärksammas i vår svenska debatt.

Här är ett område där Sverige har stort intresse av att vara pådrivande. Att dataflöden över gränserna betyder allt mer är uppenbart.

I allt högre utsträckning går gods-, kapital- och dataflöden hand i hand. Utan fria dataflöden äventyras de fria handelsflödena. 

Scania är bara att exempel. Data från deras fordon måste kunna flyta fritt mellan länderna för att de nya, mer effektiva och mer miljövänliga systemen skall fungera. 

Under det senaste halvåret har jag i Europaparlamentet ansvarat för förordningen om fria flöden av icke-personliga data inom EU.

Det finns en oroande tendens till en stigande digital protektionism och det är inte minst därför dessa regler är så viktiga. På många håll vill man nu bestämma att data bara får lagras inom de egna gränserna.

Att detta försvårar och fördyrar den digitala ekonomin borde vara uppenbart.

Dessutom innebär så kallad datalokalisering lägre säkerhet.

Med snudd på rekordfart tog jag – också med hjälp av Kommerskollegium och företag i Sverige – fram parlamentets position. 

Vissa ville ha allt för många undantag och inskränkningar, men jag tycker att vi lyckades hålla emot. Det estniska ordförandeskapet, med dess tydliga digitala agenda, tog fram ministerrådets position.

I juni lyckades vi i förhandlingarna mellan det bulgariska ordförandeskapet och parlamentet nå en färdig överenskommelse på rekordtid.

I dag röstar vi i parlamentets Inre marknads-utskott för att anta förordningen. För svenska företag innebär detta tydliga, rätts- och framtidssäkra regler för icke-personlig data.

Det innebär också bättre tillgång till prisvärda och säkra molntjänster i EU. 

Vi skall heller inte bortse från att vi i norr har klara konkurrensfördelar när det gäller lokalisering av molntjänster. Google har investerat stort i Finland och Facebook i Sverige.

Med de nya bestämmelserna om fria dataflöden inom EU borde vi kunna expandera mera. 

Räcker då detta? Nej, mer ligger på parlamentets bord när det gäller den digitala agendan.

Men framgången med bestämmelserna om fria dataflöden är en avgörande byggsten för den digitala inre marknaden.

Självfallet vore det bättre om fria dataflöden också kunde bli globala. Men där är vi tyvärr inte än.

Det blir dock viktigt framöver att få med fria dataflöden i EU:s kommande avtal med andra partners runt om i världen.

Vårt EU-medlemskap är av avgörande betydelse för vår framtid, och än viktigare än tullar och annat som ofta diskuterats är faktiskt det arbete vi nu gör för att sätta ramen för framtidens gemensamma digitala ekonomi. 

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.