Bebis, hand
Foto: Christine Olsson/TT
Debattinlägg

”Låt gravida välja sin egen förlossningsvård”

Opinion ·

”Börja sträva efter personcentrerad förlossningsvård”, skriver Bodil Frey.

Om debattören

Bodil Frey
Förlossningspedagog, doula

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Motsvarar dagens förlossningsvård de födande kvinnornas önskemål och behov? Nej, det är dåligt med det. De fem mest omtyckta sjukhusen är antingen nedlagda eller hotas av nedläggning!

Kvinnorna efterlyser också fler valmöjligheter och alternativ som saknas i Sverige.

Förlossningsenkäten jag har genomfört har samlat in svar från 3 500 kvinnor som fött barn åren 2014 – 2016. Kvinnorna har betygsatt och kommenterat den vård de fick vid sin förlossning.

Alla Sveriges förlossningsenheter finns med i min enkät, och kan rankas utifrån det genomsnittsbetyg de fått. Av de fem som fått bäst betyg lades BB Sophia och Södra BB ned våren 2016.

Sollefteå ska läggas ned nu, den 1 februari! Karlskoga och Örnsköldsvik är också bland de fem mest omtyckta, men är sedan länge hotade av nedläggning.

Det finns en stor skillnad i de uppgifterna jag fått in mellan vad många kvinnor önskar sig, och de beslut som fattas angående förlossningsvården. Kvinnorna vill ha det nära, personligt och lugnt när de föder barn.

Beslutsfattarna däremot styr mot centralisering och stordrift. De små förlossningsavdelningarna är alltid i farozonen. Det här beror troligen på att politiker enbart lyssnar på läkare, när beslut ska fattas om förlossningsvården.

Det är olyckligt att de födande kvinnorna inte får ett ord med i laget, för då skulle det se annorlunda ut. Läkare har naturligt nog ett riskperspektiv på förlossningar, eftersom komplikationer och sjukdomar är deras expertområde.

Men det stora flertalet förlossningar är friska och normala processer, och bör inte utsättas för övermedikalisering på det sätt som sker nu.

De som är experter på normala förlossningar är barnmorskor. De som är experter på hur de vill ha sin förlossningsvård är de födande kvinnorna själva.

Barnmorskeledda enheter finns inte alls i Sverige, men däremot i många andra länder.

Jag har med en enkätfråga i min undersökning, som lyder:

”Skulle du vilja föda på en barnmorskeledd enhet, om det fanns?  (Där mödravård, förlossning och BB har samma personal och du har möjlighet att lära känna barnmorskan på förhand. Där går det inte går att få till exempel epiduralbedövning, i så fall behöver man flytta över till ett sjukhus.)”

Svaren visar att 41 procent skulle vilja föda på en barnmorskeledd enhet! En viktig anledning för många är att de vill ha en barnmorska de känner på förhand.

En annan anledning är att de inte vill påtvingas onödiga rutiner och ingrepp. Politiker måste ta hänsyn till detta.

Hemförlossningar önskas av en del kvinnor, men möjligheterna att föda hemma med en barnmorska är dåliga i stora delar av Sverige. Därför föder kvinnor ibland hemma, utan barnmorska.

För att bättre anpassa förlossningsvården till vad kvinnor önskar sig, skulle politiker kunna titta på England. Där finns nationella rekommendationer att alla friska gravida kvinnor ska få välja mellan att föda på sjukhus, barnmorskeledd enhet, eller i hemmet.

Man har gjort stora studier som visar på den medicinska säkerheten med dessa valmöjligheter. Man har också fastställt att barnmorskeledda enheter och hemförlossning är mer kostnadseffektiva.

Därför en uppmaning till politiker och andra beslutsfattare inom förlossningsvården: Lyssna på kvinnorna, och på barnmorskorna. Studera Englands vägval.

Börja sträva efter personcentrerad förlossningsvård!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.