Kilometerlånga bilköer uppstod efter olyckan.
Kilometerlånga bilköer uppstod efter olyckan. Foto: TT
Debattinlägg

”Södertäljeolyckan visar bristerna i vår infrastruktur”

Trafik ·

”Politikerna måste förstå att investeringar i väg- och brounderhåll inte är en kostnad, det är en besparing”, skriver Fredrik Daveby.

Om debattören

Fredrik Daveby
Vd Motormännens Riksförbund

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Köerna kring Södertälje visar på systemets sårbarhet.

Under natten mot midsommarafton kolliderade en långtradare med bärande delar av motorvägsbron över Södertälje kanal. Följderna kommer att allvarligt påverka trafiken under flera veckor framöver.

Den tunga sjötrafik som kräver broöppning för att passera Södertälje kan under samma tid inte angöra hamnarna i Mälaren.

Samhällets kostnader till följd av avstängningarna kommer att bli enorma.

De svåra följderna av broolyckan visar på några av de stora brister som råder i svensk infrastruktur.

Trafikverket kan naturligtvis inte agera på annat sätt än man har gjort, med att stänga av och säkerställa att bron är säker innan den öppnas för trafik.

Men konsekvenserna av olyckan visar på två uppenbara problem, sårbarheten i systemet liksom bristen i krisberedskap hos Trafikverket.

Motorvägsbron över Södertälje kanal trafikeras av tusentals tunga fordon varje dygn. Att något av dessa skulle ränna in de bärande delarna av brokonstruktionen, placerade bara decimeter från körbanan, bör inte ha kommit som en överraskning för Trafikverkets ingenjörer.

De mycket allvarliga följderna av en sådan olycka inser också var och en som studerar kartan i sin GPS. Det finns två mindre broar över kanalen i Södertälje samt en färjeförbindelse via Mörkö. Nästa passage kräver en omväg runt landets tredje största sjö.

När detta vägavsnitt, på en av landets mest känsliga passager, underhålls och uppgraderas är det rimligt att sidoräcken och barriärer konstrueras för att skydda brons vitala delar från den påverkan en kollision med det näst vanligaste fordonsslaget som trafikerar vägen – en tung lastbil.

Nu sker olyckan trots allt mitt i natten men Trafikverket saknar beredskapen för att hantera den kris som uppenbart kommer många timmar senare.

De missar att leda om trafiken mellan Stockholm och Södertälje, istället kör midsommarfirare och långtradare under morgonen mot Södertälje för att fastna på motorvägen och bli sittande i upp till åtta timmar i sina bilar.

Frustrationen och besvikelsen som dessa människor och deras anhöriga som väntar vid de dukade midsommarborden känner är inte mätbar.

Facebook meddelar Trafikverket käckt att de inte har tid att kommunicera med trafikanterna, de är ute och dansar runt midsommarstången.

Det är inte bristfällig kommunikation, det är stötande.

Ännu är det för tidigt att uttala sig om de totala kostnaderna för midsommarhelgens trafikkaos i Södertälje, men att de kommer att bli mycket stora råder det knappast något tvivel om.

Regeringen meddelade i våras att vägunderhåll för 500 miljoner kronor skjuts på framtiden av besparingsskäl.

Om bara en bråkdel av dessa pengar använts till att minska risken för midsommaraftonens trafikkaos i Södertälje, hade långt större kostnader kunnat undvikas. Och det finns många andra vägavsnitt i landet där dessa underhållsmedel hade gjort en enorm samhällsnytta.

När vägunderhållet nu dras ned ökar vägunderhållsskulden och det blir än dyrare att i framtiden åter komma tillbaka till acceptabel vägkvalitet.

Sveriges politiker måste förstå att investeringar i väg- och brounderhåll inte är en kostnad för samhället, det är en besparing.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.