Från vänster, regissörerna: Per Fly (Monica Zetterlund), Ruben Östlund (Turist) och Magnus von Horn (Efterskalv). Foto: Jessica Gow/TT, Vilhelm Stokstad/TT
Debattinlägg

”Bryt mansdominansen inom filmutbudet”

Uppdaterad
Publicerad
FILM ·

”En granskning av topp tiolistorna över de biofilmer som haft flest besökare under de senaste 10 åren visar att 94 procent av filmerna är regisserade av en man”, skriver Stephanie Thögersen och Ingrid Lindell.

Om debattörerna

Stephanie Thögersen
Ordförande, Stockholms feministiska filmfestival
Ingrid Lindell
Kulturforskare Göteborgs universitet

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Sverige ses ofta som ett föregångsland vad gäller jämställdhet inom filmbranschen, men fortfarande är den stora majoriteten av de filmer som visas på Sveriges biografer gjorda av män.

De filmer som når ut brett är skapade av män (94 procent) och handlar om män (82 procent). För att komma åt ojämställdheten behövs fler och bredare insatser – från politiskt håll och från filmbranschen. Idag lanseras Stockholms feministiska filmfestival.

Den svenska filmpolitiken lyfts ofta fram som ett unikt exempel vad gäller jämställdhet i filmbranschen, senast i New York Times .

Sedan 2011 har fler kvinnliga filmskapare än tidigare fått stöd från Svenska Filminstitutet som har satt upp ett mål om att 50 procent av filmstödet ska gå till kvinnliga filmskapare. 

Det är bra, men att den svenska produktionen av film har blivit mer jämställd leder inte per automatik till att representationen på landets biografer blir det. 

Stockholms feministiska filmfestival har granskat 2015 års bioutbud och resultatet är nedslående. Under förra året visades 259 filmer i Sverige. Av dessa hade 86 procent en manlig regissör.

Jämför man antal besökare på filmer gjorda av manliga respektive kvinnliga regissörer blir skillnaden ännu större. 93 procent av de filmer som sågs på bio under året hade en manlig regissör, bara 7 procent hade en kvinnlig regissör.

Vår genomgång visar också att endast 4 procent av 2015 års biofilmer både hade en kvinnlig huvudperson och var regisserad av en kvinna

Av det totala utbudet är det dessutom relativt få filmer som når utanför storstäderna. En minoritet av ”storfilmer” får oproportionellt stor exponering och spridning i landet.

En granskning av topp tiolistorna över de biofilmer som haft flest besökare under de senaste 10 åren (totalt 100 filmer under åren 2005-2015), visar att 94 procent av filmerna är regisserade av en man. Det är i princip lika vanligt att regissören heter Christopher Nolan som att den är en kvinna. 

Siffrorna är förstås nedslående. Vi lever i en visuell kultur och film är en av vår samtids viktigaste uttrycksformer. Den formar oss och våra föreställningar om omvärlden.

Om vi vill åstadkomma jämställdhet i samhället är representationen av kön i bildmedier avgörande. Både kvinnor och män behöver delta i skapandet av de berättelser som förmedlas. 

Regeringen vet detta. Under 2015 presenterade regeringen ett nytt förslag till filmpolitik där jämställdhet mellan män och kvinnor uttryckligen lyfts som en prioriterad fråga.

Bland annat föreslås kriterier om jämställdhet i stödet till svensk filmproduktion. Det är bra åtgärder för att främja jämställdhet inom produktionen, men har liten påverkan på filmutbudet i landet.

Det beror på att kvinnors filmer ofta får mindre spridning och att svenska filmer utgör en liten del av det totala filmutbudet (18 procent år 2015).

Det är också ett problem att en aktör (SF Bio) i stort sett ensam kan avgöra vilka filmer som ska visas på svenska biografer.

Redan när filmutredningen kom år 2009 pekade utredaren Mats Svegfors på att framtidens stora utmaning är att hantera den monopolliknande situation som uppstått på den svenska biografmarknaden. Vi håller med.

Vi förslår sju åtgärder för att öka jämställdheten i filmutbudet:

  • Utveckla de nationella kulturpolitiska målen så att de inkluderar ett jämställt film- och kulturutbud.
  • Utveckla biografstödet så att det främjar distribution och visning av jämställt filmutbud nationellt och lokalt.
  • Ge Svenska Filminstitutet i uppdrag att redovisa relevant könsuppdelad statistik för de filmer som visas på landets biografer, samt av utbudet från svenska distributörer. Exempelvis avseende regi, manus, producent, huvudperson, produktionsbudget och antal besökare.
  • Sverige bör driva frågan om jämställd filmdistribution inom EU för att åstadkomma ett mer jämställt utbud på Europas biografer.
  • Modernisera radio- och tv-lagen så att det tydligt framgår att den som sänder är skyldig att verka för ett jämställt utbud i sändningen av film och drama, likt regleringen av utbudet av program av europeiskt ursprung.
  • Ställ krav i anslagsvillkoren till Sveriges Television att redovisa könsuppdelad statistik om film och drama som sänds.
  • Modernisera sändningstillståndet för Sveriges Television med mål om att andelen film och drama producerad av kvinnor ska öka till 50 procent innan år 2020.

Vi hoppas att vår granskning och filmfestival kan bidra till en diskussion om bristen på jämställdhet i filmutbudet. Filmen som kulturform är alldeles för viktig för att begränsas till västerländska mäns berättelser och perspektiv. 

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.