Debattinlägg

”Bygg fler seniorbostäder”

Publicerad

BOSTADSMARKNADEN · ”När det byggs fler seniorbostäder så blir det en injektion på den tröga bostadsmarknaden. Detta är den starkast påvisade effekten när flyttkedjor analyserats på bostadsmarknaden”, skriver Fredrik von Platen.

Om debattören

Fredrik von Platen
Sakkunnig i boendefrågor SPF Seniorerna

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Antalet 65-plussare i Sverige är idag nästan 2 miljoner och både antalet och andelen seniorer i befolkningen ökar för varje år. Ju fler ändamålsenliga bostäder det finns för oss seniorer – desto bättre rörlighet blir det på bostadsmarknaden. Det gynnar alla.

Men om det inte finns något bra att flytta till så flyttar vi inte.

Det finns dock flera goda exempel: i Karlskrona, Piteå och andra städer har det byggts senior- eller trygghetsboenden dit äldre flyttat efter att ha sålt sina hus, som då kom ut på bostadsmarknaden.

I cirka 60 procent av dessa hus har barnfamiljer flyttat in.

När det byggs fler seniorbostäder så blir det en injektion på den tröga bostadsmarknaden. Detta är den starkast påvisade effekten när flyttkedjor analyserats på bostadsmarknaden.

Boendet spelar en avgörande roll för äldres livskvalitet. Ett dåligt anpassat boende kan leda till isolering och risk för allvarliga skador eller depressioner, medan ett tryggt boende förbättrar hälsan och bidrar till ett gott liv i gemenskap med andra.

Detta kan i sin tur skjuta upp tidpunkten för inträdet i det, för samhället, mycket kostsamma vårdboendet.

Att bygga trygghetsboenden är ett uppenbart win-win-projekt för både seniorerna och kommunerna. Ett mindre, men mycket avgörande kommunalt bidrag till den gemensamma verksamheten i sådana trygghetshus har blivit standard i de flesta kommuner.

Utan en grund i ett statligt investeringsstöd som beviljats i enlighet med en regeringsförordning, kan sannolikt inte kommunen enligt likställighetsprincipen stödja den gemensamma verksamheten i denna typ av bostäder.

Det är därför bra att regeringen nyligen har aviserat en förlängning av investeringsstödet för byggande av äldrebostäder. Boverket har i en rapport konstaterat att söktrycket varit stort och att investeringsstödet haft stor betydelse för tillkomsten av nya senior bostäder.

Under 2014 innebar det beviljade stödet på cirka 140 miljoner kronor att runt 1000 trygghetsbostäder kom till. Således har sannolikt cirka 500 barnfamiljhushåll fått tag i en villa eller ett radhus som seniorer sålt.

Byggbranschen är ganska trög och har långa ledtider för att anamma nya trender eller subventioner. Kommuner och deras bostadsföretag har att ta hänsyn till investeringsbudgetar som ska processas fram.

I bästa fall ska kommunerna också få in det i sina bostadsförsörjningsprogram.

Vi vill därför att investeringsstödet för byggande av olika seniorbostäder inte bara görs permanent men också utvecklas – vad gäller informationen, användningsområden och kanske åldersgränser. Vi seniorer bidrar gärna med våra erfarenheter.

Inför vårbudgeten uppmuntrar vi därför regeringen att dels göra investeringsstödet för byggande av äldrebostäder långsiktigt permanent och dels att främja framväxten av fler ändamålsenliga äldrebostäder genom att skapa incitament för lägre bygg- och produktionskostnader.

När det byggs bra bostäder för seniorer så flyttar vi – det får fart på bostadsmarknaden!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.