Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.
Debattinlägg

Byggnads: ”Därför tog vi på oss de rosa mössorna”

Opinion ·

”Självklart hade vi inte tagit på oss mössorna om vi inte hade gjort vår hemläxa. Jämställdhet är ett av våra prioriterade områden, antaget av våra medlemmar på kongressen 2014”, skriver Johan Lindholm,

Om debattören

Johan Lindholm
Förbundsordförande Byggnads

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Att kvinnor är underordnade män är en samhällsstruktur som går igen överallt. I våra privatliv. I skolan. På våra arbetsplatser. Alla arbetsplatser. Inte bara bygg.

Däremot så syns denna struktur tydligare hos eftersom vår bransch är så extremt mansdominerad. Inte sällan blir vi blir hårt anklagade, ibland orättvist.

I onsdags på internationella kvinnodagen tog vi på oss rosa mössor med kattöron för att protestera mot alla orättvisor som kvinnor får utstå, inte minst i byggbranschen.

Fredrik Malm (L) skriver på SVT Opinion att Byggnads motarbetar jämställdhet. Självklart hade vi inte tagit på oss mössorna om vi inte hade gjort vår hemläxa.

Vi i Byggnads vet var vi står. Vi kämpar för rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Vi har gjort det i 130 år, vi gjorde det igår, och vi kommer fortsätta göra det idag, imorgon och i framtiden.

Det ni såg på bilden var femton män som vet att byggbranschen är ojämställd och som vill vara med och ändra på det.

Ni såg 15 män som i stora delar av sitt liv vistats i väldigt enkönade miljöer, som inte på något sätt är perfekta, men som faktiskt har gjort sin hemläxa.

För vi i Byggnads jobbar hårt med jämställdhet och även andra frågor som rör mänskliga rättigheter. Jämställdhet är ett av våra prioriterade områden, antaget av våra medlemmar på kongressen 2014.

Då beslutade vi också att andelen kvinnliga medlemmar ska öka från en procent till minst fem procent 2022. Så detta är frågor som vi brottas med dagligen. Inte minst nu i avtalsrörelsen.

Kanske är det där skon klämmer? Att avtal inte gör sig lika bra på bild som ett gäng män i rosa mössor med kattöron?

Vi är till exempel väldigt stolta över våra avtal, som antagligen är de mest jämlika och jämställda på arbetsmarknaden.

Inte minst för att vi motsätter oss individuell lönesättning eftersom det kan innebära försämringar för underordnade grupper på arbetsmarknaden.

Ackordet, som är byggavtalets huvudlöneform, är unikt i sin utformning där alla i bygglaget delar exakt lika på kakan. Man som kvinna. Gammal som ung.

I förra avtalsrörelsen stångade vi oss blodiga för att våra frågor om jämställdhet, mångfald och lärlingar upp på förhandlingsbordet. Och vi lyckades ta stora kliv framåt i frågorna tillslut.

Även i denna avtalsrörelse kämpar vi för låglönesatsningar, något som framförallt påverkar kvinnors löner, och jag kan avslöja att det inte är speciellt populärt hos arbetsgivarna.

Vi har vid ett flertal tillfällen visat vårt stöd för och varslat i sympati med de kvinnodominerade förbunden. Vi tycker såklart att det är helt fel att löner i kvinnodominerade yrken ligger lägre än i likvärdiga mansdominerade yrken.

Vi har också ett yrkande i denna avtalsrörelse om att tidsbegränsningen på havandeskapslön ska tas bort.

Självklart ska en gravid byggnadsarbetare ha havandeskapslön lika länge som försäkringskassan anser att hon behöver havandeskapspenning. Självklart i en bransch dit alla är välkomna.

Andra saker som vi gör är bland annat att vi är ute i byggbodarna och pratar om machokulturen och den jargong den för med sig.

”Prata så att alla kan lyssna” har vi gjort en film som heter.

Vi har tillsatt jämställdhetsansvariga i alla regioner, och vi håller seminarium och workshops kring hur byggbranschen ska bli mer jämställd och inkluderande.

Men till syvende och sist så handlar det inte bara om byggbranschen. Det handlar om visionen om ett jämställt samhälle.

Ett samhälle där människor är att fria göra de val som gör dem lyckliga, utan att begränsas av föreställningar om vad som anses manligt eller kvinnligt.

Så borgerliga politiker och ledarskribenter kan stå och peka finger hur mycket de vill.

Vi vet var vi står och vart vi är på väg, och vi har fullt upp med att förändra världen. Mot ett mer rättvist arbetsliv och ett jämställt samhälle. För allas bästa.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.