Carl Schlyter, en av Miljöpartiets främsta profiler, lämnar idag partiet i protest mot överenskommelsen som slutits mellan S, MP, C och L. Foto: Hossein Salmanzadeh/TT
Debattinlägg

”I dag lämnar jag Miljöpartiet”

”När rödgröna genomför högerpolitik kommer oppositionen mot de växande klyftorna komma från extremhögern”, skriver Carl Schlyter, som i protest lämnar Miljöpartiet idag.

Om debattören

Carl Schlyter
Talesperson Partiet Vändpunkt

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

För nästan 25 år sedan klev jag in på MP-kansliet på Götgatan och ville gå med i ett parti som kritiserade tillväxt och materialism, drev global solidaritet och kortare arbetstid.

En del saker som partiet på den tiden drev tyckte jag mindre om men det var högt i tak.

Jag har under dessa år fått vara aktivist, ideellt arbetande, i PS, arbetat i Stadshuset, i EU och i Riksdagen.

Jag har upplevt dåliga kompromisser, bra kompromisser och framförallt som EU-parlamentariker i grunden ändrat lagar för 500 miljoner invånare i grön riktning.

Vissa glädjer sig åt reformer vi gjort. Men utsläppen minskar knappt alls och klyftorna växer.

Vi står inför en gigantisk utmaning vi måste ställa om samhället från en fossil och resursberoende ekonomi till en ekologiskt och socialt hållbar ekonomi lika fort och grundligt som USA ställde om från fred till krig 1942.

Vi kommer aldrig lösa miljöproblemen om vi inte tar tag i ett finanssystem som kräver tillväxt och om vi inte skapar en garanterad grundtrygghet.

Bara trygga människor orkar ställa om i den takt som krävs. Maktkoncentrationen måste brytas, vi måste skapa ett rimligt återflöde av makt, pengar och service till landsbygden.

Vi behöver ge hopp om att det kan bli bättre igen, satsa på samverkanskraft, inte bara konkurrenskraft.

Folk är hjärtligt trötta på allas kamp mot alla och att alla valtvång som skuldbelägger dig; du har valt fel, när skolan vården eller annat inte fungerar.

Nyliberalismen ökar klyftorna och när de växer minskar resurseffektiviten i samhället. Det blir mer viktigt att tänka på materiell framgång, att inte halka efter.

Utsläppen ökar och inte ens goda beslut som skatteväxling kommer leverera tillräcklig utsläppsminskning.

Regeringsuppgörelsen fortsätter med skattesänkningar för dem som inte behöver och lägger ut än fler verksamheter på den nyliberala experimentverkstaden.

Kraven på den som behöver samhällets stöd blir tuffare. Men det är nog nu! Det är dags att vända på logiken, att folket ställer krav på politiken.

När rödgröna genomför högerpolitik kommer oppositionen mot de växande klyftorna att komma från extremhögern.

Denna uppgörelse bäddar för en katastrof 2022.

Jag vill fortsatt förändra samhället men miljöpartiet har valt en väg jag inte tror på. En väg jag inte ens kan försvara.

Det går inte att rädda planeten och människors livsvillkor inom ramen för dagens ekonomiska system.

Jag nöjer mig inte längre med att kämpa för att undvika det värsta, jag vill arbeta för att få folk att tro på att makt, resurser, solidaritet och kooperativ samverkan kan tas tillbaka.

En gång kunde drömmen om att komma till månen inspirera ett helt folk, vi behöver nu ta tillbaka drömmen till jorden och rädda den.

Jag tackar er som har nominerat mig till språkrör, men som jag sa, jag kan bara göra något bra om jag tror på det. Jag tackar alla er som har gjort åren med MP så roliga, spännande och intensiva.

Jag önskar alla som tror på en bättre framtid lycka till i sin strävan. Jag kommer fortsätta kämpa, men inte längre inom MP. I dag lämnar jag partiet.

Fotnot.  Carl Schlyter deltar i kvällens  SVT Opinion live kl 22. Texten har även publicerats på Carl Schlyters Facebook.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.