Foto: Jonas Ekströmer, Adam Jhise TT
Debattinlägg

”Stoppa lodjursjakten”

Publicerad
OPINION ·

”Jägarkåren hävdar att lodjursstammen drabbas av svältdöden om inte stammen reduceras. Men rovdjur utrotar knappast sitt eget bytesdjur – utrotning av arter är något vi människor står för”, skriver Christina Lindberg.

Om debattören

Christina Lindberg
Skådespelare och journalist

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Knappt har krutröken lagt sig efter årets urskillningslösa vargjakt förrän jägarna laddar om för nästa troféjakt.

Denna gång riktas vapnet mot vårt rödlistade lodjur trots att historien visar att lodjursstammen är mycket jaktkänslig.

För årets jakt rekommenderar landets länsstyrelser att årets kvot av 79 lodjur ska jagas med hjälp av skoter. Med hjälp av motorfordon får skytten spåra, förfölja och ringa in lodjuret.

Dock får han inte skjuta från fordonet.

Men när – och om – vederbörande faktiskt stiger av sadeln blir en moralisk fråga som är upp till jägaren själv, vars enda syfte med naturupplevelsen är att avliva ännu ett lodjur.

LÄS MER: Ja till licensjakt på lodjur

Jämtlands länsstyrelse tillåter dessutom användning av fångstfällor.

Fällan ska vittjas två gånger per dygn – om det görs eller inte är upp till jägarens samvete eftersom ingen myndighet följer upp efterlevnaden av regeln.

Och hur stor empati känner en jägare som med berått mod utsätter lodjuret för extrem stress innan han trycker av vapnet för att göra slut på dess liv.

De lodjur som tidigare år skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt har i många fall saknat klor, tänderna har varit avbrutna och träflisor har påträffats i magen. Skador som är en följd av lodjurets paniska utbrytningsförsök.

Jägarkåren hävdar att lodjursstammen drabbas av svältdöden om inte stammen reduceras. Men rovdjur utrotar knappast sitt eget bytesdjur – utrotning av arter är något vi människor står för.

Det verkliga skälet är snarare att jägarna ser våra rovdjur som konkurrenter om det jaktbara viltet.

Vår svenska lodjursstam på runt 1 300 individer betraktas som liten ur ett bevarandeperspektiv och dessutom visar stammen liten genetisk variation.

För ett långsiktigt artbevarande behöver vi enligt sakkunniga genetiker hysa 3000 till 4000 individer.

Det finns således all anledning att avstå licensjakt på vårt nordiska kattdjur.

Troféjägarna bör lägga bössan på hyllan så att Sverige kan leva upp till ingångna internationella avtal och sätta punkt för jakt på ett djur vi lovat att bevara åt framtiden.

Lodjuret är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Källa: Naturvårdsverket

Hur många lodjur som får fällas varierar mellan de olika länen.

I Dalarna får som sagt nio lodjur fällas, samtidigt som det i Örebro enbart får fällas ett.

I Gävleborg får fem skjutas och Västmanland har det beslutats om att två får skjutas.

I Uppsala är det beslutat att högst fyra får skjutas och i Västra Götaland får högst åtta stycken fällas.

Utöver de lodjur som får fällas i mellan- och västsverige, så har det också beslutats att nio stycken lodjur ska fällas i Västerbotten, men den beslutade licensjakten i Jämtlands län på 27 lodjur är överklagad.

Källa: SVT Nyheter Dalarna

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.