Hem till varje pris Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

”Dags för hårda sanktioner mot misskötseln av äldreomsorgen”

HEM TILL VARJE PRIS · ”Vi uppmanar regeringen att från statligt håll införa kraftigare sanktioner och ansvarsutkrävande mot kommuner som missköter sin äldreomsorg och inte följer lager”, skriver Christina Rogestam.

Christina Rogestam
Förbundsordförande SPF Seniorerna

Det är både ledsamt och ovärdigt att sjuka äldre tvingas bo kvar hemma mot sin vilja.

Ofta handlar det om sköra människor som inte kan få sitt omsorgsbehov omhändertaget i hemmet längre, men vars kommun nekar dem plats på ett särskilt boende.

Inte sällan får anhöriga rycka in och ta ansvar för mycket av omsorgen. För de utan anhöriga i närheten blir det ännu tuffare. 

Självfallet finns de som vill bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten. Men siffrorna talar sitt tydliga språk: antalet platser på särskilda boenden är 40 000 färre idag än för tjugo år sen.

Samtidigt har andelen äldre med stort omsorgsbehov som har hemtjänst ökat. Enligt Boverket har nästan hälften av landets kommuner underskott på särskilda boenden.

Endast 60 procent av alla kommuner tror att underskottet är täckt om fem år. Det finns alltså stor risk att äldres behov och rätt till omsorg kommer att åsidosättas även framöver.

Då en plats på ett särskilt boende är betydligt dyrare än vad stöd från hemtjänsten är, verkar många kommuner vilja styra omsorgen till att ske i hemmet.

Även om det bryter mot lagen och skapar lidande, ensamhet och otrygghet samt att omsorgsbehov inte tas om hand. Det är rent ut sagt bedrövligt att en hel del kommuner sätter sin spariver före så basala saker som medmänsklighet, trygghet och omsorg. 

Socialtjänstlagen slår fast att kommunerna ska se till att den med omfattande omsorgsbehov har rätt till en plats på ett särskilt boende.

Dessutom finns en nationell värdegrund som slår fast att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt bidra till trygghet.

Av vad som framgår av SVT:s inslag uppfylls detta inte på långa vägar. Hur kan detta få fortgå och varför ställs ingen till svars?

Från SPF Seniorerna har vi två tydliga krav:

För det första, äldreomsorgen ska styras av de äldres behov – den är inte en sparbössa för politiker och tjänstemän.

Trygghet, värdighet och omsorgsbehov måste stå i centrum. Vi vill att det införs en kommunal valfrihetsgaranti: den som vill bo kvar hemma ska få göra det, den som vill flytta till ett boende ska få göra det – utan den godtyckliga och snäva biståndsbedömning som finns idag. 

För det andra, kommuner som missköter omsorgen om äldre måste få ordentliga sanktioner.

Exempelvis har Göteborgs stad de senaste åren struntat i att ordna platser på särskilda boenden trots att hundratals fått rätt till det och står i kö.

Böterna på några miljoner kronor motsvarar en bråkdel av kostnaden för att tillgodose platserna. Varken politiker eller tjänstemän ställs till svars för missförhållandena. Det är oacceptabelt. 

Vi uppmanar därför regeringen att från statligt håll införa betydligt kraftigare sanktioner och ansvarsutkrävande mot kommuner som missköter sin äldreomsorg och inte följer lagen.

Det måste kosta ordentligt för dessa kommuner. Politiker och tjänstemäns personliga ansvar måste tydliggöras och de ska kunna ställas till svars om de bryter mot lagen.

Därtill bör de äldre som har rätt till omsorg men inte får den kompenseras och få sina rättigheter tillgodosedda inom en månad.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

#hemtillvarjepris

Mer i ämnet