Foto: Anders Wiklund/TT
Debattinlägg

”Dagens skolkris är en framtida välfärdskris”

Utbildning ·

”När Sveriges akademiker går till val i höst kommer de inte att rösta på dem som hårdast försvarar överskottsmålet, utan det parti som formulerar ett svar på framtidens utmaningar”, skriver samtliga 24 förbundsordföranden inom Sacofederationen.  

Om debattörerna

Göran Arrius
Ordförande Saco
Karin Linder
Ordförande DIK
Mikael Igelström
Ordförande Civilekonomerna
Marie Wedin
Ordförande Sveriges läkarförbund

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Politik handlar om att vilja. Därför är det med stor uppgivenhet vi följer de utspel som kommer från riksdagspartierna fyra månader innan valet.

Vilka visioner har de om Sveriges framtid? Vilken är den stora ödesfrågan i svensk politik i dag? Är det välfärdens framtida finansiering, ungdomsarbetslösheten eller integrationen? Eller kanske bostadsbristen eller miljön?

Frågar du våra ledande politiker är svaret ingetdera. I stället tävlar de på båda sidor om blockgränsen om vem som hårdast kan binda sig fast vid överskottsmålet som överordnat allt annat.

Självklart ska vi ha ordning och reda i statens finanser. Men den hårdnackade hållningen framstår som alltmer absurd i en tid när statsskulden redan är nedbantad till 40 procent av BNP och arbetslösheten är på oroväckande 8 procent.

Med Sveriges starka offentliga finanser borde vi kunna föra en diskussion om det inte är tillräckligt att finanserna går ihop över en konjunkturcykel.

Samtidigt duckar politikerna för de stora frågorna.

Sacoförbunden samlar 650 000 akademiker, personer som har ägnat åtskilliga år åt att utbilda sig och förädla sina kunskaper inom sina respektive områden.

När de läser om krisen i skolan ser de inte bara framför sig en skolkris. De ser framför sig en framtida välfärdskris.

För vad blir konsekvenserna för högskolan när svenska elevers kunskap i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att sjunka?

Vad betyder det för utbildningarnas kvalitet och möjligheterna att bedriva forskning som leder till jobb och innovation? Och i slutändan, för välfärdens framtida finansiering?

Perspektivet måste breddas och blicken lyftas för att vi ska kunna förstå omfattningen av utmaningarna som vi står inför. 

Sacofederationen vill att Sverige ska förbli ett samhälle med en hög kunskapsnivå och goda utbildningsmöjligheter. Vi vet att forskningen är Sveriges spjutspets mot framtiden.

Vårt framtida välstånd bygger på att vi kan hitta lösningar som bidrar till företagens utveckling och en välmående arbetsmarknad.

Där har politikerna ett stort ansvar att ta, inte minst genom att staka ut riktningen och uttrycka en vilja.

Hur ska vi lyfta Sverige som kunskapsland? Vilka reformer måste till och vad kan vi lära av andra länder? Hur skapar vi bra villkor för forskning och innovation?

När Sveriges akademiker går till val den 14 september kommer de sannolikt inte att lägga sin röst på det parti som hårdast försvarar överskottsmålet.

De kommer att lägga sin röst på det parti som bäst formulerar ett svar på framtidens utmaningar, som uttrycker en vision om hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas och som sätter värde på forskning och högre utbildning.

Som akademiker har vi ett extra stort ansvar för utvecklingen i Sverige och världen. Vi har fått möjlighet att utbilda oss och arbeta inom ett yrke som vi är intresserade av. Det för med sig skyldigheter och ansvar.

Sacoförbundens medlemmar tar det extra ansvaret varje dag på sina arbetsplatser.

De förväntar sig en valrörelse där politikerna som aspirerar på regeringsmakten gör detsamma.

Göran Arrius, ordförande Saco

Johannes Danielsson, ordförande Saco Studentråd

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Mikael Igelström, ordförande Civilekonomerna

Karin Linder, ordförande DIK

Lena Haglund, ordförande Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Sofia Larsen, ordförande Jusek

Bror Holm, ordförande Kyrkans Akademikerförbund

Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Ivar de la Cruz, ordförande Naturvetarna

Lars Fresker, ordförande Officersförbundet

Magnus Konradsson, ordförande Reservofficerarna

Ann-Charlott Juliusson, ordförande Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Anitha Wijkström, ordförande SRAT

Jacob Sahlqvist, ordförande Sveriges Arkitekter

Thony Björk, ordförande Sveriges Farmaceuter

Ulf Bengtsson, ordförande Sveriges Ingenjörer

Marie Wedin, ordförande Sveriges läkarförbund

Anders Wahlberg, ordförande Sveriges Psykologförbund

Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund

Hans Göransson, ordförande Sveriges Tandläkarförbund

Mats Ericson, ordförande Sveriges universitetslärarförbund

Torsten Jakobsson, ordförande Sveriges Veterinärförbund

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.