Debattinlägg

”Dags att vaccinera Sverige mot stress”

”Anställ fler särskilt inom statlig verksamhet och infrastruktur– vi arbetar i slimmade organisationer där färre ska göra mer. Trygga anställningar ska vara norm – staten är den sektor som har högst andel visstidsanställningar, till exempel inom kultur- och utbildning, kriminalvården och inom Statens institutionsstyrelse (SiS)”, skriver Britta Lejon (ST).

Om debattören

Britta Lejon
Ordförande i Fackförbundet ST

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Bland ST:s medlemmar upplever hela 43 procent stress och olustkänslor till följd av arbetet.

Särskilt utsatta är de som jobbar inom ett kontaktyrke. Sämre psykosocial arbetsmiljö, hög press och liten kontroll över sin arbetstid, anses vara viktiga orsaker till detta.

Men också att möta människor i utsatta situationer och att varje dag fatta beslut som kan få allvarliga konsekvenser för dem.

Beslut som dessutom diskuteras i media och där ett misstag kan bli förstasidesnyhet.

Svår och långvarig stress kan helt enkelt göra att den kvalitet och rättssäkerhet som alla har rätt att förvänta sig i mötet med en myndighet kan hotas.

Stress går att förebygga men lösningen sitter inte hos enskilda individer. Stress är ett organisatoriskt problem som vi måste jobba tillsammans med.

Vi i ST lanserar därför ett nationellt vaccinationsprogram mot stress.  Det är ett slags vaccin i punktform för att åtgärda spridningen av jobbstress. Här är våra viktigaste punkter:

1. Anställ fler särskilt inom statlig verksamhet och infrastruktur– vi arbetar i slimmade organisationer där färre ska göra mer. Lite högre tempo klarar de flesta under en begränsad period.

Men när det aldrig finns möjligheter till återhämtning ökar risken kraftigt för utbrändhet. Dessutom har vi blivit fler i landet och därför behöver vi bli fler som jobbar med stöd och service till invånarna.

2. Rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb – att effektivisera och omstrukturera löser inte alla problem. Resurserna måste anpassas till kraven, anställda måste själva få påverka när och hur arbetet ska göras. Arbetsuppgifter och befogenheter ska vara tydliga.

3. Trygga anställningar ska vara norm – staten är den sektor som har högst andel visstidsanställningar, till exempel inom kultur- och utbildning, kriminalvården och inom Statens institutionsstyrelse (SiS).

Otrygga anställningar är stressande för den enskilde. Det blir svårare att skapa en god arbetsmiljö när personalomsättningen är hög. Vi vill slopa den speciella visstidsanställningen som finns för statlig sektor i anställningsförordningen. Vi vill reformera bestämmelserna för allmän visstid.

4. Inflytande och delaktighet - Att kunna påverka sin arbetssituation är viktigt för arbetsglädjen och självkänslan men också för hälsan. Arbetsmiljöforskningen har visat att inflytande är en av de viktigaste friskfaktorerna.

Det handlar om att ha möjlighet att påverka arbetets innehåll, arbets­tempo eller arbetstidens förläggning. Men även om att du ska kunna se hur din arbetsinsats påverkar helheten och bidrar till något större.

5. Chefer måste få vara chefer-Chefen är ytterst ansvarig för sina anställdas arbetsmiljö.

Men för att klara av det på ett bra sätt krävs dels att chefer har kunskap och dels att de har tid att vara just chefer. Vi vet att många av våra chefsmedlemmar (60 procent) önskar sig mer administrativt stöd för att frigöra mer tid till att coacha medarbetare.

Att många lider av stress är inget vi måste acceptera.

Vi ska inte sitta och se på när människor bränner ut sig för att sedan erbjuda rehabilitering.

Konsekvenserna för individen och kostnaden för samhället kan minskas radikalt om vi kan hejda stressen på arbetsplatsen innan människor blir sjuka.

Den som behöver hjälp av en myndighet ska kunna lita på att personalen man möter inte är så stressad att hjälpen inte når upp till de krav på kvalitet och rättssäkerhet som man har rätt att ställa.

Svenska myndigheter ska leverera det som krävs till allmänheten och våra medlemmar vill ha en arbetsmiljö som gör det möjligt.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.