Daniel Özer
Daniel Özer. Foto: SVT
Debattinlägg

”Sänk priset på enklare arbeten”

Ingångslöner ·

”Om förutsättningarna var annorlunda skulle vi på min arbetsplats kunna vara ännu fler anställda”, skriver Daniel Özer.

Om debattören

Daniel Özer
ICA-handlare

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Samtidigt som många avtal ska slutas mellan arbetsmarknadens parter nu i avtalsrörelsen pågår en bredare debatt som handlar om vilken väg Sverige ska ta.

Det finns problem som håller på att växa sig stora mycket snabbt vilket jag som samhällsmedborgare och företagare märker av i min vardag på flera sätt.

En del av detta handlar om negativa strukturer som funnits länge på arbetsmarknaden men också om den nya situation vi står inför med många nyanlända människor med varierande utbildnings- och yrkesbakgrund.

Men jag är en positiv människa och vill att fler ska börja identifiera lösningar istället för att fastna i problem.

Vågar du som jag tänka tanken fullt ut: alla nyanlända kan bli nyanställda?

Om man dagligen ser på nära håll hur allt fler unga, nyanlända och utrikes födda saknar en fast plats i tillvaron blir man snart klar över hur viktigt det är att vi som kan hjälpas åt gör det, genom att bidra med möjligheter till arbete och försörjning.

I den matbutik jag driver jobbar redan en hel del unga och nya på arbetsmarknaden men samtidigt vet jag att om förutsättningarna var annorlunda så skulle vi på min arbetsplats kunna vara ännu fler anställda liksom det skulle kunna finnas fler som arbetade med mer enkla jobb i en mängd olika branscher i samhället i stort.

Detta skulle inte bara vara av betydelse för de som får ett jobb utan en vinst för hela samhället.

Allt fler varnar för att situationen med en ökande arbetslöshet bland grupper som redan står långt från arbetsmarknaden hotar tillväxten och samhällsutvecklingen inom bara ett par års tid.

För varje dag så blir det alltså mer angeläget att såväl unga och utrikes födda som redan bor här liksom alla de människor som nyligen kommit till Sverige får en så snabb chans som möjligt till arbete och vardag.

Här har dock regeringen stirrat sig blind på idén om mer utbildning för sakens skull. Oavsett vilka utbildningsinsatser man föreslår kommer det tyvärr inte att räcka.

Dessutom har man olyckligt nog valt att ta bort tidigare effektiva reformer som sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga och försämrat RUT- avdraget som kommer påverka sektorer där många utrikes födda arbetar.

De flesta som jag pratar med och även de personer man hör intervjuas i media som nyligen kommit till Sverige vittnar om att jobb det är det som står högst på prioriteringslistan.

Inte hör man att en mångårig utbildning med ovisst utfall är vad man behöver för att komma igång i sin nya tillvaro.

Man brukar tyvärr både från fack och regering svartmåla arbeten som är enkla och därmed ger en lön som är lägre med motiveringen ”sänker vi en lön så sänker vi allas löner”, det vill säga att om ingångslönerna sänks för den som är ny på arbetsmarknaden så kommer allas löner sänkas.

Men det stämmer inte, det handlar ju om att ge fler utan jobb en lön överhuvudtaget!

Är inte ett betalt arbete bättre än inget arbete och betalning alls? För alternativet att dagens höga ingångslöner blir kvar innebär ju att färre och färre får ett jobb och en lön.

Det säger sig självt att om det är billigare och enklare att anställa så kommer fler bli just anställda. Därför måste vi vara öppna för att fler jobb kan skapas bland annat genom att lätta på lönetrycket.

Många auktoriteter har dessutom sedan länge pekat på hur skadligt det är med för höga ingångslöner i kombination med en brist på enkla jobb.

Är det då inte just här som vi och våra politiker ska lägga krutet för att förändra i rätt riktning?

För att Sverige och vi företagare ska kunna fortsätta skapa fler jobb för människor och generera skatteintäkter som gör att vi har råd med den välfärd vi vill ha är det viktigt att inte fara iväg med önsketänkande i den kommande avtalsrörelsen.

Liksom det är hög tid för en realistisk politik och konkreta åtgärder som gör skillnad för alla de som behöver ett jobb här och nu.

Fler unga, utrikesfödda och nyanlända behöver bli nyanställda och de skulle kunna bli det redan idag om det bara kunde bli enklare och billigare.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.