Debattinlägg

”Därför anmäler vi både SVT och Regeringskansliet”

Uppdaterad
Publicerad
VALET 2014 ·

”När SVT tar ställning för att våra siffror är felaktiga gör man det på bedömningen av partiska instanser, och att utföra den här typen av researcharbete åt mediebolag ligger utanför regeringskansliets verksamhetsområde”, skriver Björn Söder.

Om debattören

Björn Söder
Partisekreterare (SD)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Vi är inte ensamma om att ha reagerat på SVT:s behandling av Jimmie Åkesson i samband med SVT:s partiledarutfrågning med avseende på partiets förslag om att förbättra arbetslöshetsförsäkringen.

I princip varenda journalist vi har haft kontakt med har varit mycket förundrade över kanalens agerande.

Det är med förvåning och irritation vi noterat kanalens arrogans och totala brist på självkritik över det inträffade.När Mats Knutson kastar fram siffror från regeringskansliet i direktsändning är det siffror SVT i grunden inte har en susning om.

Det enda de fått från regeringskansliet är nämligen en tabell med siffror helt utan förklaring om hur man räknat. Mats Knutson och SVT var helt ointresserade av beräkningarna i sig utan det enda man drevs av var att försöka sätta dit Jimmie Åkesson. Ska man seriöst kunna föra en diskussion om olika beräkningsmodeller måste man till att börja med sätta sig in i hur beräkningarna har genomförts.

Det fanns aldrig någon vilja från SVT:s sida att göra detta.

Istället för att vända sig till Riksdagens utredningstjänst, som är den enda opartiska instansen här, vänder man sig till regeringskansliet och Socialdemokraterna. Att Mats Knutson på sin blogg försvarar det inträffade med att man inte ville kontakta Sverigedemokraterna då risken fanns att Jimmie Åkesson skulle kunna veta vilka frågor man skulle ställa visar hur pass dåliga rutiner för researcharbete som finns på kanalen.

Den rapport från Riksdagens utredningstjänst som partiet använde sig av vad gäller höjningena av taket i arbetslöshetsförsäkringen var nämligen redan offentliggjord och kunde när som helst beställas från utredningstjänsten utan att vårt parti hade fått kännedom om saken.

Vi har reagerat starkt på efterspelet och har beslutat att att anmäla SVT Rapports sändning den 27 augusti för granskning till Myndigheten för radio och TV.

I sändningen framhärdar SVT fortfarande att partiets beräkning skulle vara felaktig. Man gör detta trots att Riksdagens utredningstjänst efter att ha gjort en ny granskning vidhåller att samtliga rapporter är korrekt utförda. Man påstår också direkt felaktigt att kalkylen från regeringskansliet skulle komma från en ”opolitisk tjänsteman”.

Till Expressen klargör regeringskansliets kommunikationschef att beslutet att delge SVT dessa siffror inte alls var fattat på någon opolitisk nivå utan av den politiska ledningen. Den information SVT sprider i inslaget brister därmed i saklighet.

Detta kan ligga bakom att man i den beräkning som SVT använder sig inte drar bort de extra skatteintäkter som följer med ett höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen samt att man inte tar hänsyn till de dramatiska minskningar av administrativa kostnader som uppstår när man låter Försäkringskassan ta över administrationen av närmare 30-talet olika A-kassor.

När SVT tar ställning för att Sverigedemokraternas siffror är felaktiga gör man det enbart på bedömningen av instanser som är uppenbart partiska.

För att förstärka bilden av att SVT har rätt och Sverigedemokraterna har fel gör man intervjuer med politiska motståndare i Socialdemokraterna och TCO som, hör och häpna, inte har presenterat någon som helst kalkyl för vad partiets förslag skulle kosta.

Till skillnad från andra medier vill SVT heller inte på något sätt förklara vad Riksdagens utredningstjänst är för något och att det är därifrån partiets siffror kommer. Man fortsätter med att framhärda att detta skulle vara Sverigedemokraternas egna beräkningar vilket helt enkelt inte stämmer.

Vi kommer att skicka in en anmälan till Konstitutionsutskottet för att få det granskas huruvida regeringskansliet följt lagstiftningen.

Uppgifterna från SVT gör gällande att beräkningen tagits fram på begäran av SVT vilket isåfall kan strida mot regeringsformen 7 kapitlet 1 § där det stadgas att Regeringskansliets uppgift är att bereda regeringsärenden och att biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt.

Att utföra den här typen av researcharbete åt mediebolag ligger till synes utanför Regeringskansliets verksamhetsområde såsom det definieras i regeringsformen.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Riksdagsvalet 2014

Mer i ämnet